Home Joop en Mieke Friesland Friese Taal / Frisian Tongue 1000 Friese Gedichten 1000 Friese Schilders Bladmuziek / Sheetmusic Genealogie
Fryske Ferskes (Keallepoaten)Friese familiefoto's Raap & Schotanus

Deze Schotanus tak stamt af van Jacobus Schotanus, oudste zoon van Gabbe Baernds (ca 1500), die na zes generaties rond Edens en Oosterend, uiteindelijk omtrent 1800 in NW Friesland (de Wouden) neerstreek, zie Excel overzicht voor nadere details

"Raap" Excel overzicht stamboom naar Karel de Grote/ Raap genealogy overview

"Schotanus" Excel overzicht stamboom/ overview

'Schotanus' Genealogie pagina / page

press Ctrl +/- for larger/smaller


(onze Beppe) Lieuwkje Raap ca. 1910

1914 Oerpake Sybren Raap Driesum, buurmeisje Anna Kramer

Lieuwkje Raap 1915

Lieuwkje Raap 1915

1915 (onze pake) Tjalling Schotanus, geb 1899

1915 Tjalling Schotanus

1920 Tjalling & Lieuwkje

Lieuwkje Raap ca 1920

ca. 1920 Anneke vd Heide & Lammert Dijkstra (Zus van Oerbeppe Seke v/d Heide)

ca. 1925 Tante Jo (naar Canada), pake Sierk Schotanus, Sije-om

1925 OerpakeSierk Schotanus

1926 Jasper Sierkzn. Schotanus, timmermansknecht, 03sept1906-31aug1928

1930 Aaltje Roelofsdr. Raap geb. 1859, gehuwd met Sierd Boersma, geb. 1853

1930 Tietsjemoi Roelofsdr. Raap, Driesum, geb.1855 zuster van Pake Sybren Raap

1930 Bumawei Westergeest met winkelier Attema

1930s Beppe Lieuwkje met iemand's kleine Klaas

1930-er jaren, geboortehuis Joop op de Dole

1933 Beppe Lieuwkje met de Vrouwenvereniging Westergeest

Namenlijst

1932 Tietje Adrianusdr Raap (nicht van beppe Lieuwkje) en Jacob Franke

ca. 1935 Roel

1937 Kalkhuswei, Jouwert Turkstra, Arjen Veenstra,Jan van Assen en Roel Schotanus

1938 Gertje Roelofs Raap, tante van Beppe Lieuwkje te Driezum.jpg

1940s Klaasje Schotanus, Aaltje Sipma, Minke Adema, Lieske van Assen, Annie de Vries en Dienke van der Veen

ca. 1941 Beppe Hendrikje Raap-Veenstra, Ausweis

ca. 1941 Pake Siep Raap, Ausweis

1940s Seke met broertjes en zusjes

1940s Seke mei Jane en Johannes

1943 Johannes Jane Klaasje Sije en Hennie Schotanus.jpg

1945 gezin van Tjalling en Lieuwkje

Lees gedicht 'Hoe het begon'

1945 Jane en Johannes, Triemen

1945 Jopie, Triemen

1945 Joop en Johannes Bosma in Kollum

Jaren 1940, Zondagschool Baptistenkerk te Zandbulten met Pake Tjalling (links), Johannes, Jane

1945 Beppe Lieuwkje

1946 Sierk in dienst

1946 Janusom uit Driesum

1945 Siep in leger

1946 Siep

1945 Pake Tjalling

1946 Tante Sijke

1946 Sierk als dienstplichtig militair

1946 Siep als dienstplichtig militair naar Engeland

1946 in het leger: Sierk met Anne, Seke en Siep

1946-49 Sierk (2de v.l.) in Nederlands Indie

1946-49 Sierk (rechts) in Nederlands Indie

1947 Siep in Engeland (linksboven)

1947 Siep

1948 Jane op school

Vertrek Sierk naar Nederlands Indie

foto's 'Willem Ruijs'

1946-49 Sierk in Indie

1946-49 Sierk in Indie

1949 Sierk terug uit Indie met 'de Waterman'

foto's 'de Waterman'

een verslag van een terugreis in 49

1949 Prins Bernhard mag Sierk Schotanus wegens getoonde dapperheid het Bronzen Kruis opspelden

Lees de Oorkonde

1948 Vriendenkring Siep Schotanus

1949 Klaasom Raap, een bekend gezicht in Driesum

1949 MULO examenklas Kollum

Namenlijst

1949 Herv. Knapenvereniging uit Westergeest op Ameland

Namenlijst

1950 Sierk Schotanus terug uit Indie, te suteljen

1950 Sierk te suteljen met bakfiets van Janusom Raap

1950 Siep als jonge aannemer op de Kalkhuswei

1950s Meisjesvereniging Westergeest

Namenlijst

1950 Herv. Knapenvereniging uit Westergeest op Ameland

Namenlijst

1950 melkventer Roelom Raap uit Driesum met Griet (Goitsen) van Assen in Westergeest

1950 Oerpake Sierk Schotanus, geb 10-10-1872

1950 Jan Sangers, huwt achternicht Ali Broersma (kleindochter van Aaltje Raap)

1950 Hennie in Westergeest

1950 Joop in Westergeest

1950 Siep op Sparta motor

1950 Sierk op ponykar te venten

1950 Tante Hennie

1950 Sierk S en Anna Couperus

1951 Siep S en Geertje Gulmans

1951 Ternaard, Sijke en Hennie bij huwelijk Siep en Geertje

1951 Zondagschool in Westergeest

1952 Landarbeiderreisje met Pake Tjalling Schotanus en Janusom Raap

1952 Lammert Dijkstra en Sijke S

1952 Lammert en Sijke

1952 Janusom Raap, groenteboer uit Driesum

1952 Pake Tjalling in de Gemeenteraad van Kollum

Gemeenteraadsverkiezingen 1952

1953 Beppe Lieuwkje met de Vrouwenvereniging Westergeest

Namenlijst

1950s Sierk en Johannes te Venten

1950 de zes Tjallingszonen

1950 de zes zonen van Beppe Lieuwkje

1955 Roel S en Lokke Dijkstra

1955 Roel en Lokke

1955 Beppe Hendrikje Raap-Veenstra

1955 gezusters Jane en Klaasje

1955 Jane met Loekie van Sijke in Driesum-oost

1955 Loekie van Sijke

1955 Sjoukje van oom Sierk bij feest in Driesum

1955 Tjalling van oom Sierk, Driesum

1955 Yta en Tjalling

1956 Pake in revalidatie in Laren met 1 nier

1956 Opoe de Bert_Dirkx (Zeeland) en OerBeppe Hendrikje Raap-Veenstra (Friesland)

1956 Pake en Beppe Schotanus, Opa en Oma van Heiningen

1956 Joop S en Mieke van Heiningen

1956 kinderen Siep en Geertje

1956 Pake en Beppe Schotanus, Opa en Oma van Heiningen

1956 Pake en Beppe Schotanus met Opa en Oma van Heiningen

1956 Trouwdienst, Beppe Hendrikje en Janusom, en Friese familie

1956 Sije en zus Jane in Bussum

1956 Jan Kingma en Hennie S

1956 Gezin Tjalling & Lieuwkje

1956 Jan en Hennie

1956 Jan en Hennie

1957 Joop in Zeilboot

1957 Pake Tjalling en Beppe Lieuwkje met Tjalling Daniel

1958 tante Hennie met Loekie

1958 Jettie en Tjalling

1958 oom Sierk met Daniel

1958 Ita, Sierk Jan en Tjalling in Westergeest

1958 Sije

1958 Sije

1958 Loekie Dijkstra en vriendin Tine

1958 Roel en Lokke met Tjalling

1958 tante Hennie met Loekie

1958 tante Joukje en zus

1959 Gezin Siep en Geertje

1958 tante Joukje met Margriet

1958 Loekie en Sije Dijkstra

1959 Loekie van Seke 5 jaar

1959 Siep met Tjalling

'Us Mem' in Leeuwarden

60-er jaren Pake en Beppe

Namenlijst, Herv. vrouwenvereniging met Beppe Lieuwkje en Joukje

1960 15, Sept, Barneveld, Piet en Klaasje

1960 Piet en Klaasje

1961 Piet en Klaasje met Daniel

1961 Jan en Hennie met Loekie en Piet

1961 Jappie en Jane

1961 Pake & Beppe, Jappie & Jane, Klaaasje

1962 Schoolvoetbalelftal Oudwoude Triemen, Tjalling Schotanus, rechtsboven

1962_Klasseuitje Driesum met Hieke Rindertdr Raap, kleindochter van Roelof Raap (broer van Beppe Lieuwkje)

1963 Triemen, Loekie Schotanus van Sierk, midden rechts

1963 Heeg, Loekie en Piet met kinderen Joop en Mieke

1964 Neefjes en nichtjes Pake Beppe 40 jaar

1964 Pake en Beppe 40 jaar

begin jaren 1960, melkboer Johannes Schotanus

latere jaren 1960, groenteboer Johannes Schotanus

Jaren 1960, Feest in Westergeest, Sijke Dijsktra met broer Johannes

1966 kinderen Joop met Sije

1964 Neefjes en nichtjes Pake Beppe 40 jaar

1966 Siep & Geertje op vakantie in de SImca

1966 kinderen Joop met Sije

1966 Hennie met Loekie tijdens viering Claus en Beatrix

feestfotos

1967 Appelscha

1967 gezinsfoto ter gelegenheid van huw Johannes en Willie

1967 Bruiloft oom Johannes & tante Willie

1967 Jappie en Jane, met Loes

1967 Bruiloft oom Johannes & tante Willie

1967 Pake en Beppe

1968 Westergeest Camping, Hans van Joop en Jan Zijlstra

1969 Pake & Beppe 45 jaar getrouwd

1969 Pake & Beppe 45 jaar getrouwd

1969 de 6 Tjallingen

1969 Sije en Joukje Schotanus op de trekvaart, met Janke Tuinstra

1968 neven Piet Kingma en Tjalling Dijkstra, Triemen

1968-69 Klas 3B/4 mr Schat, Rehoboth, Kollum

Kollum Namenlijst

1969 Lydia op de kleuterschool

1972 kleuterschool Beukersplak met Theo Schotanus

1970-er jaren, Tjalling Schotanus

1970-er jaren Beppe Lieuwkje met kleinkind

70-jaren Pake Tjalling en Beppe Lieuwkje

jaren 1970 Peter Dijkstra redt Vogels

1970s Ljippersheim Westergeest, Roel met Lokke, Tjalling Dijkstra, Piet_Kingma

1970 Peter Dijkstra met tante Geertje Schotanus

1970s leindingleggen met Siep Schotanus op 't Ljippersheim, Westergeest

1970s oom Johannes met Adriaan

1971 Jellie, Carolien, Peter, Klaasje, Pake Tjalling, Joop

1972 Jan de Vries met Jolanda en Theo van Johannes en Willie

1973 Pake en Beppe met kroost

1973 Pake Tjalling en mr Gulmans

1974 Pake en Beppe 50 jaar getrouwd

1974 Pake en Beppe 50 jaar in Norg: 43 kleinkinderen

1975 beppe Lieuwkje druk bezig

1975 Janusom Raap (Beppe's broer)

1975 Siep legt waterleiding aan op het Ljipperheim

1970s Johannes schenkt in voor zus Seke

1975 Opening Fokkemas Pleats, Geertje in klederdracht, 3de van rechts

1975 pake Tjalling aan zijn spinnewiel

1974 met Siep op de boot

1974 SierkJan met Sjoerdje Sloot

1970s Pake Tjalling bij de Volkstuinen in Westergeest

1976 Beppe Lieuwkje met de Vrouwenvereniging Westergeest

Namenlijst

1976 Schoonzusters

1977 Kerst voorganger Joop Schotanus (de Bazuin)

1978 Tjalling Schotanus en zonen

1979 Beppe Lieuwkje

1979 Beppe Lieuwkje sokken en truien breien

1979 Lammert en Sijke

1970s Hennie showt op de Modeshow

1977 zij waakten over u

Schotanus militaria, uit Gens Schotani

1979 Pake Tjalling

1980 Pake Tjalling en 1981 Beppe Lieuwkje

1980 Westergeest oorsprong kerk

1981 Mei, Sije & Griet

Jaren 1980 Harry & Janke Damstra, Sierk Schotanus, Aaltje Bosgraaf, aan het water

1984 EelkeMeindertswei, Westergeest

placeholder

Jaren 1980 Joop Schotanus met de schaatskriebels, Westergeest

1981 Joop en Mieke, 25 jaar, Rhenen

1981 Joop en Mieke, 25 jaar, Rhenen

1981 Joop en Mieke, 25 jaar, Rhenen

1982 Verjaardag Siep

1983 bruiloftsviering

1983 WTOC1 met Tjalling van Sije en Joukje

1984 WTOC-C1 kampioen met Sape van Sije en Joukje

1984 Janusom Raap te Driesum

1984 Lauwersmeer leren windsurfen met de plank van oom Johannes

1985 Peter Dijkstra

1985 100-jarig Bestaan Chr school Westergeest-Triemen, met Willie

1986 Joop en Mieke, 30 jaar, Ede, 1986

1986 Joop en Mieke, 30 jaar, Ede, 1986

1980s Harry & Janke Damstra, Sierk Schotanus, en Aaltje Bosgraaf aan het water

1989 Waddenoijen bruiloft Hans (van Joop) & Ilze

1993 Sierk Anna 40 jaar

1990s Siep en Geertje in klederdracht

1996 40 jarig huwelijk Siep en Geertje

1993 Afscheid Siep Schotanus van Plaatselijk Belang Westergeest

1994 Jolanda en Kees-Jan een jaartje naar Kenia

1994 Johannes in zijn koek en zopie tent

1995 Westergeest, Oan e Swemmer, Joop en Mieke 39 jaar getrouwd

1996 Joop en Mieke, 40 jaar, Zeegse

1996 Joop en Mieke, 40 jaar, Zeegse

1996 Garderen met tante Hennie, tante Lokke en oom Roel

1997 Koninklijk lintje oom Siep, Westergeest

1997 Koninklijke onderscheiding oom Siep, Westergeest

1998 Sierk & Anna 45 Jaar

1998 gezin Sierk & Anna 45 Jaar

2001 Joop en Mieke, 45 jaar Lauswolt

2006 Joop en Mieke, 50 jaar Oudwoude

2006 Joop en Mieke

2006 Koninklijke onderscheiding Joop Schotanus

2006 Joop en Mieke riddering, Rhenen

2009 de Schotanus gezusters

2010 Piet en Klaasje 50 jaar jubileumgedicht

2009 geboortehuis van Joop (19feb1932)

2011 Joop's afscheid van Rhenedael (14aug2011)

2011 14Aug, Joop Schotanus 1932-2011

2011 Tante Seke met JD

2011 Lammert, Loekie en Hans, Selma

2011 Sjans en Hoekie, oh nee, Hans en Sjoekie

2011 Lammert en JD

2013 Tante Mieke en Daniel samen 144 jaar

Hieke Rindertdr. Raap, RIP 10aug58 - 17jul14

herdenkingsdienst 15 Aug

2015 Beppe's dochters met Beppe's thee mantsje

2015 Mieke, Hennie en Klaasje te varen

2015 dagje uit met Mieke

meer fotos van het varen

2016 Daniel en moeder samen 150 jaar oud

Tante Geertje 19 sep 1925 - 30 Oct 2016

2017 Johannes Willie 50jaar

2017 Johannes Willie 50jaar familie

2017 Johannes Willie 50jaar zussen

2017 Johannes Willie 50jaar kinderen

2018 Tante Mieke en Daniel samen 154 jaar

2019 Tante Mieke en schoonzusters

2019 Tante Mieke en Daniel samen 156 jaar

2019 Tante Mieke en Daniel samen 156 jaar

2022 Aug, Johannes & Willie 55jaar getrouwd!!veel aardige archieffotos van Westergeest, Foestrumer FaceBook

veel aardige archieffotos van Westergeest, Foestrumer Web page

Foestrumer Schotanus / Raap archieffotos 1

Foestrumer Schotanus / Raap archieffotos 2

houd kontakt met de Schotanus Stichting

Real Time Web Analytics

Clicky