Kwartierstaat van Lieuwkje Raap
Kwartierstaat van Lieuwkje Raap

Generatie I

1.  Lieuwkje Raap[V][M] de Raap familie heeft altijd een Raap (steen) als familiesymbool gebruikt. Deze steen is opgenomen in de totgrafische atlas van Vlaardingen (voor artikel over voorouders Adriaan Pieterzn Raap, zie 'Ons Voorgeslacht', No 386, Sept88), geb. te Driesum [Nld] op 20 feb 1901, ovl. (80 jaar oud) te Westergeest [Nld] op 1 mrt 1981, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Dantumadeel op 23 mei 1924 met Tjalling Sierks Schotanus, zn. van Sierk Tjallings Schotanus en Sijke Jaspers van der Heide, geb. te Kollumerzwaag [Nld] op 17 okt 1899, landarbeider, bouwvakarbeider, ovl. (80 jaar oud) te Dokkum [Nld] op 16 apr 1980. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

Generatie II

2.  Sijbren Roelofs Raap[V][M][1][1b][1c][1d], geb. te Driesum [Nld] op 6 apr 1874, gardenier, ovl. (45 jaar oud) te Driesum [Nld] in 1919, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Dantumadeel op 20 mei 1899 met 

3.  Hendrikje Klazes Veenstra[V][M][1][1b][1c][1d], geb. op 3 apr 1878, ovl. (83 jaar oud) op 23 apr 1961. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1a.  Lieuwkje[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 20 feb 1901, ovl. (80 jaar oud) te Westergeest [Nld] op 1 mrt 1981, zie 1
  1b.  Roelof[V][M]
  1c.  Klaas[V][M]
  1d.  Adrianus[V][M]

Generatie III

4.  Roelof Adrianus Raap[V][M][2a][2b][2], geb. te Driesum [Nld] op 6 jan 1822, koopman, 2 Wonende: 1890: Driesum, ovl. (94 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1916, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) te Dantumadeel op 24 mei 1855 met 

5.  Grietje Sijbrens de Vries[V][M][2a][2b][2], geb. te Oudwoude [Nld] op 11 jan 1830, 2 Wonende: 1890: Driesum, ovl. (67 jaar oud) te Driesum [Nld] op 27 feb 1897. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  2a.  Gertje Roelofs[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 7 feb 1864, ovl. (85 jaar oud) te Driesum [Nld] op 6 nov 1949, begr. te Driesum [Nld] op 10 nov 1949. 
  2b.  Adrianus Roelofs[V][M], geb. te Driesum [Nld] circa 1867, 2 Wonende: 1890: Driesum. 
  2c.  Sijbren Roelofs[V][M][1][1b][1c][1d], geb. te Driesum [Nld] op 6 apr 1874, ovl. (45 jaar oud) te Driesum [Nld] in 1919, zie 2

6.  Klaas Hendriks Veenstra[V][M][3], geb. circa 1853, relatie met 

7.  Lieuwkje Martens Woudstra[V][M][3], geb. circa 1853. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  3.  Hendrikje Klazes[V][M][1][1b][1c][1d], geb. op 3 apr 1878, ovl. (83 jaar oud) op 23 apr 1961, zie 3

Generatie IV

8.  Adrianus Floris Henricus Raap[V][M][4a][4], geb. te Dantumawoude [Nld] op 19 apr 1789, ged. te Dantumawoude c.a. op 6 dec 1794, koopman, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude, ovl. (86 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1875, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 30 jul 1812 met 

9.  Saapke Alberts Dantuma[V][M][4a][4], geb. te Wouterswoude [Nld] op 24 jan 1793, ged. te Driesum [Nld] op 24 feb 1793, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude, ovl. (70 jaar oud) te Driesum [Nld] op 15 feb 1863. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  4a.  Hendrik Adrianus[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 15 dec 1818, dagloner, ovl. (55 jaar oud) te Driesum [Nld] op 23 dec 1873. 
  4b.  Roelof Adrianus[V][M][2a][2b][2], geb. te Driesum [Nld] op 6 jan 1822, ovl. (94 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1916, zie 4

10.  Sybren Alberts de Vries[V][M][5a][5], geb. te Kollum [Nld] op 27 nov 1791, bakkersknecht, ovl. (59 jaar oud) te Kollum [Nld] op 3 okt 1851, tr. (beiden 23 jaar oud) te Burum [Nld] op 18 nov 1815 met 

11.  Tietje Jacobs Dijkstra[V][M][5a][5], geb. te Munnekezijl [Nld] op 5 aug 1792, ged. te Burum c.a. op 2 sep 1792, ovl. (65 jaar oud) te Kollum [Nld] op 31 dec 1857. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  5a.  Albert Sybrens[V][M], geb. te Kollumerland c.a. op 12 mrt 1817, ovl. (69 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 6 okt 1886. 
  5b.  Grietje Sijbrens[V][M][2a][2b][2], geb. te Oudwoude [Nld] op 11 jan 1830, ovl. (67 jaar oud) te Driesum [Nld] op 27 feb 1897, zie 5

12.  Hendrik Johannes Veenstra[V][M][6], tr. op 11 apr 1824 met 

13.  Jitske Sytzes Ros[V][M][6]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  6.  Klaas Hendriks[V][M][3], geb. circa 1853, zie 6

14.  Marten Pieters Woudstra[V][M][7], tr. (Romkje 23 jaar oud) op 5 mrt 1843 met 

15.  Romkje Hendriks van der GaliŽn[V][M][7], geb. te Akkerwoude op 13 jun 1819, ovl. (68 jaar oud) te Rinsumageest [Nld] op 2 mei 1888. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  7.  Lieuwkje Martens[V][M][3], geb. circa 1853, zie 7

Generatie V

16.   Henricus Adrianus Raap[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Leeuwarden [Nld] op 26 jul 1756, ged. te Leeuwarden [Nld] op 27 jul 1757, gezworen klerk "deser deele" (1787), secretaris van Dantumadeel, 2 Wonende: 1757: Leeuwarden; 1787, 1810, 1811, 1815, 1826: Dantumawoude, ovl. (70 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 15 sep 1826 15.00 in huis nr. 67, begr. 1, tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 7 jan 1787 met 

17.   Rinske Doekes Ringnalda[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Bergum [Nld], ged. te Bergum [Nld] op 4 apr 1760, 2 Wonende: 1760: Bergum; 1787, 1810, 1815, 1826: Dantumawoude, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 4 sep 1826 14.00 in huis nr. 67, begr. 2
 1811: Raap, Dantumawoude, Mairie Dantumawoude, fol. 11. 
 TIE S31 121. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  8a.  Adrianus Floris Henricus[V][M][4a][4], geb. te Dantumawoude [Nld] op 19 apr 1789, ovl. (86 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1875, zie 8
  8b.  Baukje Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 3 jan 1792, ged. te Dantumawoude c.a. op 22 jan 1792, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude. 
  8c.  Rinske Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 25 jan 1794, ged. te Dantumawoude c.a. op 16 feb 1794, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude, ovl. (34 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 2 sep 1828. 
  8d.  Tjitske Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 27 jan 1796, ged. te Dantumawoude c.a. op 7 feb 1796, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude. 
  8e.  Sijbrigje Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 22 jun 1798, ged. te Dantumawoude c.a. op 15 jul 1798, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude. 
  8f.  Doeke Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 9 jul 1800, ged. te Dantumawoude c.a. op 23 jul 1800, kastelein, landbouwer, 2 Wonende: 1801, 1811, 1826, 1832, 1834, 1859: Dantumawoude, ovl. (80 jaar oud) te Dantumadeel op 7 sep 1880. 
   Hij heeft voldaan aan de verplichtingen t.a.v. de Nationale Militie. 

18.  Albert Roelofs Dantuma[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Wouterswoude [Nld] op 1 apr 1767, ged. te Driesum [Nld] op 2 mei 1802 op belijdenis, landbouwer, 2 Wonende: 1767, 1811: Wouterswoude, ovl. (57 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 2 mei 1824, tr. (resp. 24 en ongeveer 19 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 8 mei 1791 met 

19.  Gertje Sygers[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Dantumawoude [Nld], ged. te Dantumawoude [Nld] op 29 nov 1771, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 21 sep 1809. 
 1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 67. In 1798 huurder op Wouterswoude stem 2 (kad. B 130, 131; kerkeplaats van Driesum en Wouterswoude), de erven nog in 1832; zijn erven zelf op Wouterswoude stem 8. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  9a.  Saapke Alberts[V][M][4a][4], geb. te Wouterswoude [Nld] op 24 jan 1793, ovl. (70 jaar oud) te Driesum [Nld] op 15 feb 1863, zie 9
  9b.  Roelof Alberts[V][M], geb. circa 1797, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 
  9c.  Sieger Alberts[V][M], geb. circa 1802, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 
  9d.  Antje Alberts[V][M], geb. circa 1805, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 
  9e.  Klaas Alberts[V][M], geb. circa 1808, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 

20.  Albert Sybrens[V][M][10][10b], 2 Wonende: 1791: Kollum, ovl. te Kollum [Nld] op 13 jan 1794, tr. (Martje ongeveer 28 jaar oud) te Kollum [Nld] op 27 mrt 1791 met 

21.  Martje Brands Wynius[V][M][10][10b][10c], geb. circa 1763, 2 Wonende: 1791: Kollum, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Burum [Nld] op 13 feb 1829, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Burum [Nld] op 1 feb 1789 met Aldert Wybes[10c]. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (ongeveer 43 jaar oud) (3) te Burum [Nld] op 26 okt 1806 met Durk Gerrits de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  10a.  Sybren Alberts de Vries[V][M][5a][5], geb. te Kollum [Nld] op 27 nov 1791, ovl. (59 jaar oud) te Kollum [Nld] op 3 okt 1851, zie 10
  10b.  Grietje Alberts[V][M], geb. te Kollum [Nld] op 26 aug 1794, ged. te Kollum [Nld] op 14 sep 1794. 
  Martje Brands Wynius, tr. (3) met Durk Gerrits de Vries, tr. (1) met Aldert Wybes
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  10c.  Wybe Alderts de Vries[M], geb. te Burum [Nld] op 10 dec 1790, ovl. (26 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 5 jan 1817. 

22.  Jacob Jacobs Dijkstra[V][M][11a][11][11c][11d][11e][11f][11g][11h][11i], geb. circa 1766, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum op 17 mrt 1825, tr. (resp. ongeveer 38 en 22 jaar oud) (2) te Burum [Nld] op 26 dec 1804 met Jetske Lubberts van der Laan[11f][11g][11h][11i], dr. van Lubbert Heertzes en Tjitske Jelkes, geb. te Kollum [Nld] op 22 apr 1782, ovl. (50 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum op 10 feb 1833. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Engwierum [Nld] op 28 mrt 1790 met 

23.  Aaltje Jeltes[V][M][11a][11][11c][11d][11e], geb. circa 1765, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum circa 1804. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  11a.  Aukje Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 1 jan 1791, ged. te Burum c.a. op 13 feb 1791. 
  11b.  Tietje Jacobs[V][M][5a][5], geb. te Munnekezijl [Nld] op 5 aug 1792, ovl. (65 jaar oud) te Kollum [Nld] op 31 dec 1857, zie 11
  11c.  Bortjen Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 2 jan 1795, ged. te Burum c.a. op 1 feb 1795. 
   Kollum, notaris L. Faber. Inv. nr. 070007 repertoire nr. 760 d.d. 10 februari 1817. Koopcontract. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum. - Bordzen Jacobs Dijkstra, gehuwd met Elze Jans Kiestra te Niezijl als verkoper; koopsom fl. 800. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum - Elze Jans Kiestra, gehuwd met Bordzen Jacobs Dijkstra te Niezijl als verkoper; koopsom fl. 800. Betreft de koop van grasland te Kollum en Burum. - Jacob Jacobs Dijkstra te Nieuw-Kruisland als koper; koopsom fl. 800. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum - Sybren Alberts de Vries, gehuwd met Tyttje Jacobs Dijkstra te Westergeest als verkoper; koopsom fl. 800. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum - Tyttje Jacobs Dijkstra, gehuwd met Sybren Alberts de Vries te Westergeest als verkoper; koopsom fl. 800. 
  11d.  Jacob Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 24 feb 1798, ged. te Burum c.a. op 4 mrt 1798, landbouwer, assessor, ovl. (60 jaar oud) te Westergeest [Nld] op 23 feb 1859. 
  11e.  Jelte Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 2 jun 1802, ged. te Burum c.a. op 27 jun 1802. 
  Jacob Jacobs Dijkstra, tr. (2) met Jetske Lubberts van der Laan
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  11f.  Tjitske Jacobs[V], geb. te Munnekezijl [Nld] op 25 feb 1806, ged. te Burum c.a. op 23 mrt 1806. 
  11g.  Antje Jacobs[V], geb. te Munnekezijl [Nld] op 30 dec 1808, ged. te Burum c.a. op 25 jan 1809, ovl. (69 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 21 nov 1878. 
  11h.  Aafke Jacobs[V], geb. te Munnekezijl [Nld] op 23 jul 1810, ged. te Burum c.a. op 12 aug 1810, ovl. (43 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 31 mei 1854. 
  11i.  Heertje Jacobs[V], geb. te Burum [Nld] op 24 dec 1812. 

24.  Johannes Veenstra[12], relatie met 

25.  Antje Mients[12]
 Uit deze relatie een zoon: 
  12.  Hendrik Johannes[V][M][6], zie 12

26.  Sytze Haans Ros[13a][13], relatie met 

27.  Aaltje Sybrens Plantinga[13a][13]
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  13a.  Aaltje Sytzes[V][M], geb. te Murmerwoude [Nld] circa 1806, dienstmeid, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Akkerwoude op 29 jan 1887. 
  13b.  Jitske Sytzes[V][M][6], zie 13

28.  Pieter Woudstra[14], relatie met 

29.  Tetje Lieuwes Plantinga[14]
 Uit deze relatie een zoon: 
  14.  Marten Pieters[V][M][7], zie 14

30.  Hendrik Sybes van der GaliŽn[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Akkerwoude op 9 mei 1778, ged. te Akkerwoude op 31 mei 1778, arbeider, ovl. (52 jaar oud) te Akkerwoude op 31 aug 1830, tr. (resp. 35 en ongeveer 21 jaar oud) te Dantumadeel op 8 sep 1813 met 

31.  Martjen Deddes Wiersma[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Wouterswoude [Nld] circa 1792, dienstmeid, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Akkerwoude op 2 mrt 1870. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  15a.  Geeske Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 29 dec 1813, ovl. (24 jaar oud) te Akkerwoude op 24 mei 1838. 
   Ongehuwd. 
  15b.  Antje Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 31 aug 1815, ovl. (44 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 6 jun 1860. 
  15c.  Dieuwke Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 18 mrt 1817, ovl. (72 jaar oud) te Akkerwoude op 8 mrt 1890. 
  15d.  Romkje Hendriks[V][M][7], geb. te Akkerwoude op 13 jun 1819, ovl. (68 jaar oud) te Rinsumageest [Nld] op 2 mei 1888, zie 15
  15e.  Detje Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 3 apr 1822, ovl. (49 jaar oud) te Akkerwoude op 20 jun 1871. 

Generatie VI

32.  Adrianus Floris Raap[V][M][16], geb. te Amsterdam [Nld] DNA heeft uitgewezen dat Adrianus de zoon moet zijn van Floris (en Henriette de dienstmeid), Hij heeft een jongere zus Sophia, onder gelijke omstandigheden geboren. Zie Raaprem.nl op 7 feb 1709, ged. te Amsterdam [Nld] op 8 feb 1709, pruikenmaker, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [Nld] op 24 sep 1797, tr. (43 jaar oud) te Leeuwarden [Nld] op 14 mei 1752 met 

33.  Rinske Sybrens Faber[16]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  16.   Henricus Adrianus[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Leeuwarden [Nld] op 26 jul 1756, ovl. (70 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 15 sep 1826, begr. 1, zie 16

34.  Doeke Sjoerds[V][M][17a][17b][17c][17d][17e][17], geb. te Bergum [Nld] op 9 nov 1725, kleermaker, 2 Wonende: 1725, 1746: Bergum, otr. (20 jaar oud) te Bergum [Nld] op 5 jun 1746 met 

35.  Baukje Linses[17a][17b][17c][17d][17e][17], 2 Wonende: 1746: Bergum. 
 Quotisatie 1749: een kleermaker, kan de cost wel winnen, 4+1, 24-0. 
 Uit deze relatie 6 kinderen: 
  17a.  Sjoerd Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 13 nov 1746. 
  17b.  Sjoerd Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 31 mrt 1748, mr. kleermaker, 2 Wonende: 1748, 1774: Bergum, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Bergum [Nld] circa 1794. 
   S26 392 (31-10-1793). 
  17c.  Linse Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 14 nov 1749. 
  17d.  Rinse Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 13 mrt 1757. 
  17e.  Meint Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 13 mrt 1757. 
  17f.   Rinske Doekes Ringnalda[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Bergum [Nld], ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 4 sep 1826, begr. 2, zie 17

36.  Roelof Pieters[V][M][18a][18b][18c][18d][18e][18], geb. te Driesum [Nld] in mei 1724, ged. doopsgezind te Dantumawoude [Nld] op 13 mei 1747 Hij was lekeprediker, boer, 2 Wonende: 1724: Driesum; 1755: Murmerwoude; Hardegarijp; 1796: Wouterswoude, ovl. (71 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 10 mrt 1796, tr. (resp. 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 12 jan 1755 met 

37.  Antje Sjoerds[18a][18b][18c][18d][18e][18], geb. circa 1735, ged. doopsgezind te Murmerwoude [Nld] op 29 mei 1756, 2 Wonende: 1755: Murmerwoude; 1757-1766: Hardegarijp, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 26 jun 1801. 
 Floreenkohier: 1758 gebruiker stem 1 te Hardegarijp, is Gaastmaburen stem 4 (125 pdm); speciekohier: 1757 van Murmerwoude naar Hardegarijp 1; 1766 naar Wouterswoude; 1768-1788 op Wouterswoude stem 8; 1768 ook stem 5; 1778 stem 9 Wouterswoude; crim sent. 275 d.d. 07-12-1789. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  18a.  Trijntje Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] circa 1756, 2 Wonende: 1784: Wouterswoude, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 17 sep 1826. 
  18b.  Pieter Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] in aug 1758, voerman, boer, 2 Wonende: Akkerwoude; 1787, 1811: Wouterswoude, ovl. (66 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 6 mei 1825. 
   1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 66. Hij was in 1802 voogd over de wezen van schoonzuster Jits Sygers en Evert Jilles. 
  18c.  Antje Roelofs Dantuma[V][M], geb. in 1917, ovl. te Rinsumageest [Nld] op 1 jan 1809. 
  18d.   Meindert Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 2 apr 1764, ged. te Dantumawoude [Nld] op 29 apr 1810 op belijdenis, landbouwer, 2 Wonende: 1764, 1811, 1822: Wouterswoude, ovl. (58 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 2 mei 1822 13.00 nalatende 7 kinderen, begr. 3
   1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 67. Hij werd in 1798 beboet voor f. 150 na het Kollumer Oproer. In 1798 gebruiker van plaats Wouterswoude stem 1; in 1818 op Wouterswoude stem 10, B227, en stem 12, B214. 
  18e.  Sjoerd Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] in dec 1766, arbeider, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude, ovl. (46 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 6 okt 1813. 
   Ongehuwd. 1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 67. 
  18f.  Albert Roelofs Dantuma[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Wouterswoude [Nld] op 1 apr 1767, ovl. (57 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 2 mei 1824, zie 18

38.  Syger Klases[V][M][19a][19b][19c][19d][19e][19f][19][19h][19i][19j][19k], ged. te Dantumawoude c.a. op 9 okt 1735, boer, 2 Wonende: 1759: Wouterswoude, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 19 jun 1759 met 

39.  Saapke Sytses[19a][19b][19c][19d][19e][19f][19][19h][19i][19j][19k], 2 Wonende: 1759: Wouterswoude. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  19a.  Jitske Sygers[V][M], ged. te Wouterswoude [Nld] op 31 aug 1760, landbouwerse, 2 Wonende: 1788: Wouterswoude; 1815: Driesum, ovl. (minstens 50 jaar oud) na 1811. 
   1811: Van der Wiel, Driesum, Mairie Veenwouden, fol. 113 (voor de kinderen). 
  19b.  Sijtse Sygers[V][M], ged. te Driesum [Nld] op 12 apr 1762. 
  19c.  Klaas Sygers[V][M], ged. te Driesum [Nld] op 29 jan 1764. 
  19d.  Sijtse Sygers[V][M], ged. te Driesum [Nld] op 12 mei 1765. 
  19e.  Tjitske Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld], ged. te Driesum [Nld] op 15 nov 1767, boerin, 2 Wonende: 1787: Wouterswoude, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 1 nov 1851. 
   Zij boerde in 1832 op Wouterswoude stem 9. 
  19f.  Klaas Sygers[V][M], ged. te Dantumawoude [Nld] op 8 sep 1769. 
  19g.  Gertje Sygers[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Dantumawoude [Nld], ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 21 sep 1809, zie 19
  19h.  Sijtse Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 9 okt 1773, ged. te Dantumawoude [Nld] op 24 okt 1773. 
  19i.  Hettje Sygers Brandsma[V][M] Hiltje, geb. te Wouterswoude [Nld] op 19 dec 1775, ged. te Driesum [Nld] op 26 dec 1775, arbeidster, 2 Wonende: 1817, 1829 (nr. 47a), 1830, 1837: Wouterswoude, ovl. (68 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 21 mei 1844. 
  19j.  Klaas Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 22 mrt 1778, ged. te Dantumawoude [Nld] op 8 apr 1778. 
  19k.  Sijtse Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 5 okt 1780, ged. te Dantumawoude [Nld] op 22 okt 1780. 

40.  Sybren Rintjes[20], tr. te Kollum [Nld] op 2 dec 1753 met 

41.  Sjoukjen Gerrits[20]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  20.  Albert Sybrens[V][M][10][10b], ovl. te Kollum [Nld] op 13 jan 1794, zie 20

42.  Brandt Hendriks[21a][21][21c][21d][21e], geb. circa 1724, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Kollum [Nld] circa 1780, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 28 jaar oud) te Kollum [Nld] op 15 nov 1761 met 

43.  Grietje Jans Hollander[V][M][21a][21][21c][21d][21e], geb. te Burum [Nld] circa 1733, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Augsbuurt [Nld] op 21 okt 1814. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  21a.  Baukje Brands[V][M], geb. circa 1759, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Burum [Nld] in nov 1792. 
  21b.  Martje Brands Wynius[V][M][10][10b][10c], geb. circa 1763, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Burum [Nld] op 13 feb 1829, zie 21
  21c.   Hendrik Brands Wynius[V][M], geb. te Kollum [Nld] in feb 1765, ovl. (70 jaar oud) te Buitenpost [Nld] op 7 jan 1836, begr. 4
   Ongehuwd. 
  21d.  Jantje Brands[V][M], geb. te Kollum [Nld] circa 1767, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Munnekezijl [Nld] op 24 jun 1825. 
  21e.  Jan Brands Wynius[V][M], geb. circa 1771, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 9 jul 1843. 

44.  Jacob Jeppes[V][M][22], geb. circa 1730, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Lioessens [Nld] op 9 nov 1755 met 

45.  Reinuw Jacobs[22]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  22.  Jacob Jacobs Dijkstra[V][M][11a][11][11c][11d][11e][11f][11g][11h][11i], geb. circa 1766, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum op 17 mrt 1825, zie 22

46.  Jelte Douwes[23a][23][23c], ovl. voor 1781, tr. (Bortjen ongeveer 25 jaar oud) circa 1765 met 

47.  Bortjen Jans[V][M][23a][23][23c][23d], geb. circa 1740, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Ee [Nld] op 29 feb 1812, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Engwierum [Nld] op 2 jan 1785 met Melle Roelofs Binnema[23d], geb. circa 1755, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Oostdongeradeel op 14 sep 1836. Uit dit huwelijk een dochter. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  23a.  Sijke Jeltes Holwerda[V][M], geb. circa 1765. 
  23b.  Aaltje Jeltes[V][M][11a][11][11c][11d][11e], geb. circa 1765, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum circa 1804, zie 23
  23c.  Jelkje Jeltes[V][M], geb. te Engwierum [Nld] op 27 okt 1780. 
  Bortjen Jans, tr. (2) met Melle Roelofs Binnema
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  23d.  Antje Melles Bennema[M], geb. te Engwierum [Nld] op 21 okt 1785, ovl. (83 jaar oud) te Oostdongeradeel op 20 okt 1869. 

60.  Sybe Sjoerds Gaalje[V][M][30a][30b][30c][30], geb. te Murmerwoude [Nld] circa 1744, dagloner, rietdorser, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Akkerwoude op 5 jan 1823, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 8 mei 1768 met 

61.  Geeske Hendriks[V][M][30a][30b][30c][30], geb. te Akkerwoude circa 1737, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Akkerwoude op 19 feb 1826. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  30a.  Sjoerd Sybes van der GaliŽn[V][M], geb. te Akkerwoude op 9 okt 1770, ged. te Akkerwoude op 2 dec 1770, arbeider, ovl. (84 jaar oud) te Akkerwoude op 11 mrt 1855. 
  30b.  Romkje Sybes van der GaliŽn[V][M], geb. te Akkerwoude op 25 apr 1773, ged. te Akkerwoude op 23 mei 1773, ovl. (74 jaar oud) te Akkerwoude op 18 mrt 1848. 
  30c.  Dieuke Sybes van der GaliŽn[V][M], geb. te Akkerwoude op 27 jan 1776, ged. te Akkerwoude op 3 mrt 1776. 
  30d.  Hendrik Sybes van der GaliŽn[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Akkerwoude op 9 mei 1778, ovl. (52 jaar oud) te Akkerwoude op 31 aug 1830, zie 30

62.  Dedde Tjibbes Wiersma[31], relatie met 

63.  Antje Lieuwes Nieuwenhuis[31]
 Uit deze relatie een dochter: 
  31.  Martjen Deddes[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Wouterswoude [Nld] circa 1792, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Akkerwoude op 2 mrt 1870, zie 31

Generatie VII

64.  Floris Adriaans Raap[V][M][32], geb. te Gorinchem [Nld] op 6 nov 1665, dokter, ovl. (71 jaar oud) te Loenen aan de Vecht op 20 feb 1737, relatie met 

65.  HenriŽtje Jans[32]
 Zeer waarschijnlijk zoon van Adriaan Floris Raap. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  32.  Adrianus Floris[V][M][16], geb. te Amsterdam [Nld] op 7 feb 1709, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [Nld] op 24 sep 1797, zie 32

68.  Sjoerd Martens[V][M][34], ged. te Bergum [Nld] op 24 jun 1694 Belijdenis te Bergum op 29-01-1741, mr. kleermaker, 2 Wonende: 1719: Bergum; 1729: Bergum, in de buurt in het oosten, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Bergum [Nld] op 7 mrt 1741, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Bergum [Nld] op 24 jun 1719 met 

69.  Rinske Doekes[V][M][34] Hinke, ged. te Garijp [Nld] op 1 mrt 1696 Belijdenis te Bergum 28-11-1723; op lidmatenlijst 1729, 1761, 1772 (steeds: buurt in 't Oosten), 2 Wonende: 1719: Bergum, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Bergum [Nld] op 19 feb 1777. 
 In 1736 voorspr. kinderen van Allert Staphorstius en Joukje Aukes (als "halve oom"); quot.: S.H. wed, een wolnaaister die de cost kan winnen, 2, 12-13. 
 Mogelijk dochter van Doeke Jetses. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  34.  Doeke Sjoerds[V][M][17a][17b][17c][17d][17e][17], geb. te Bergum [Nld] op 9 nov 1725, zie 34

72.  Pieter Roelofs[V][M][36][36b][36c][36d][36e], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1696, ged. doopsgezind in 1728 Hij was leraar van de Doopsgezinde kerk van 1721-1752, boer, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 14 mrt 1752, tr. (ongeveer 40 jaar oud) (2) te Murmerwoude [Nld] op 25 nov 1736 met Tjitske Tjitses[36e], dr. van Tjitse Pieters en Maaike Keimpes, geb. te Wouterswoude [Nld] in 1917, ged. doopsgezind op 3 jun 1734, ovl. te Murmerwoude [Nld] op 14 jan 1807. 
 Hij trouwde met zijn nicht Antje Popes. Hij was boer (gebruiker) van stem 20 te Dantumawoude; idem 1748 van de familieboerderij stem 21 (op stem 20 opgevolgd door Marten Popkes). In 1747 gebruiker van reŽelnr. 10 Murmerwoude van de pastorieplaats, huurwaarde f. 103, huistauxatie f. 700; quotisatie 1749 Murmerwoude: "een welgestelde boer, doch bezwaard met een groot huisgezin"; zijn weduwe en kinderen woonden in 1763 ten oosten van de verkochte kerkboerderij in Murmerwoude. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Akkerwoude circa 1720 met zijn nicht 

73.  Antje Popes[V][M][36][36b][36c][36d], geb. te Dantumawoude [Nld] op 26 feb 1700, doopsgezind, ovl. in 1917. 
 Haar voogd was in 1719 Keimpe Lourenses. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  36a.  Roelof Pieters[V][M][18a][18b][18c][18d][18e][18], geb. te Driesum [Nld] in mei 1724, ovl. (71 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 10 mrt 1796, zie 36
  36b.  Oege Pieters[V][M], geb. circa 1730, boer, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 1768. 
   Waarschijnlijk zoon van Pieter Roelofs. Hij was in 1768 gebruiker van Dantumawoude stem 19, eerder Roelof Pieters erven. 
  36c.  Pope Pieters[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1730, ged. op 13 mei 1747 Hij was leraar van de Doopsgezind kerk, genoemd in 1753, 1757, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 9 jul 1777. 
   Zijn broers Roelof en Keimpe erfden van hem, collateraal, ab intestato, in 1777, dus toen geen nageslacht. 
  36d.  Keimpe Pieters[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1730, ged. in 1917, landbouwer, 2 Wonende: Driesum, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 16 apr 1788. 
  Pieter Roelofs, tr. (2) met Tjitske Tjitses
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  36e.  Tjitse Pieters Dantuma[V], geb. te Wouterswoude [Nld] circa 1737, ged. doopsgezind te Dantumawoude [Nld] op 4 mei 1769, boer, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te De Valom [Nld] op 21 dec 1822. 

76.  Klaas Wytzes[V][M][38a][38b][38][38d][38e], Belijdenis op 12-05-1720 (DAN), landbouwer, huisman, 2 Wonende: Wouterswoude, ovl. voor 1775, relatie met 

77.  Jitske Siegers[V][M][38a][38b][38][38d][38e], geb. te Veenwouden [Nld] circa 1709, ged. te Veenwouden [Nld] op 6 nov 1711 Belijdenis op 07-05-1730 (DAN), ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 9 mrt 1744. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  38a.  Gertie Klazes[V][M], ged. te Dantumawoude [Nld] op 27 aug 1730. 
  38b.  Wytze Klazes[V][M], ged. te Wouterswoude [Nld] op 19 jul 1733, 2 Wonende: Veenwouden, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1782. 
  38c.  Syger Klases[V][M][19a][19b][19c][19d][19e][19f][19][19h][19i][19j][19k], ged. te Dantumawoude c.a. op 9 okt 1735, zie 38
  38d.  Froukjen Klazes[V][M], ged. te Dantumawoude [Nld] op 13 apr 1738. 
  38e.  Hette Klazes[V][M], ged. te Dantumawoude [Nld] op 3 jun 1742. 

86.  Jan Willems[43], relatie met 

87.  Martje Jans[43]
 Uit deze relatie een dochter: 
  43.  Grietje Jans Hollander[V][M][21a][21][21c][21d][21e], geb. te Burum [Nld] circa 1733, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Augsbuurt [Nld] op 21 okt 1814, zie 43

88.  Jeppe Harmens[V][M][44], geb. circa 1690, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Ee [Nld] op 30 apr 1713 met 

89.  Eelkje Jakobs[44]
 Quotisatiekohieren 1749: Jeppe Harmens, Lioessens, molenaer. Gezin: volw: 4 en kind: Aanslag: 37-5-0. Verhoging: 13. Bron: Oostdongeradeel, fol. 79. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  44.  Jacob Jeppes[V][M][22], geb. circa 1730, zie 44

94.  Jan Jacobs[47], relatie met 

95.  Syke Wybrens[47]
 Uit deze relatie een dochter: 
  47.  Bortjen Jans[V][M][23a][23][23c][23d], geb. circa 1740, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Ee [Nld] op 29 feb 1812, zie 47

120.  Sjoerd Meinderts[V][M][60], geb. circa 1710, dagloner, relatie met 

121.  Romkje Hillebrands[60]
 Uit deze relatie een zoon: 
  60.  Sybe Sjoerds Gaalje[V][M][30a][30b][30c][30], geb. te Murmerwoude [Nld] circa 1744, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Akkerwoude op 5 jan 1823, zie 60

122.  Hendrik Dirks[61], schoenmaker, 2 Wonende: Birdaard, ovl. voor 1748, tr. voor 1747 met 

123.  Dieuwke Hillebrands[61b][61], een dochter. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  61.  Geeske Hendriks[V][M][30a][30b][30c][30], geb. te Akkerwoude circa 1737, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Akkerwoude op 19 feb 1826, zie 61
  Dieuwke Hillebrands
 een dochter: 
  61b.  Betske Jaspers Veenstra[M], geb. te Zwaagwesteinde [Nld] circa 1758, arbeidster, 2 Wonende: 1782: Bergum, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Twijzel [Nld] op 9 jan 1824. 

Generatie VIII

128.  Adriaan Floris Raap[V][M][64a][64][64c][64d][64e][64f][64g][64h][64i][64j], geb. circa 1631, burgemeester, schepen, 2 Wonende: Amsterdam, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Gorinchem [Nld] op 28 aug 1702, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) circa 1661 met 

129.  Sophia Davids de Vries[V][M][64a][64][64c][64d][64e][64f][64g][64h][64i][64j], geb. te Gorinchem [Nld] circa 1635, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Gorinchem [Nld] circa 1700. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  64a.  Pieter Adrianus[V][M], geb. circa 1665, thesaurier & extraordinarus, 2 Wonende: Amsterdam. 
  64b.  Floris Adriaans[V][M][32], geb. te Gorinchem [Nld] op 6 nov 1665, ovl. (71 jaar oud) te Loenen aan de Vecht op 20 feb 1737, zie 64
  64c.  Anthonette Adrianus[V][M], geb. circa 1666. 
  64d.  David Adrianus[V][M], geb. circa 1667. 
  64e.  Catharina Adrianus[V][M], geb. circa 1668, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) circa 1700. 
  64f.  Antonie Adrianus[V][M], geb. circa 1670, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 1741. 
  64g.  Adriaan Adrianus[V][M], geb. in 1916. 
  64h.  FranÁois Adrianus[V][M], geb. circa 1674, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) circa 1702. 
  64i.  Anna Adrianus[V][M], geb. circa 1675. 
  64j.  Sophia Adrianus[V][M], geb. in 1916. 

136.  Marten Martens[68][68b][68c][68d][68e][68f][68g][68h], geb. circa 1670, Op de lidmatenlijst van de kerk te Bergum in 1722 (Buurt in 't Oosten), 1729 (idem, overl.), kleermaker, 2 Wonende: 1693: Drogeham; 17-12-1693: Bergum (met att.), tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Bergum [Nld] op 23 jul 1693 met 

137.  Pietje Sjoerds[V][M][68][68b][68c][68d][68e][68f][68g][68h], ged. te Suawoude [Nld] op 9 dec 1666 Belijdenis te Bergum ca. 1691; op lidmatenlijst 1693, 1722 (buurt in 't Oosten), 1729 (idem), 2 Wonende: 1690: Suawoude; 1693: Bergum, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Bergum [Nld] op 4 apr 1690 1e proclamatie met Aucke Sickes, 2 Wonende: 1690: Bergum. 
 S16 228, 426. 
 Mogelijk dochter van Sjoerd Atses en Aske Jacobs. M15 198 (zou nog leven in 1744); S16 228. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  68a.  Sjoerd[V][M][34], ged. te Bergum [Nld] op 24 jun 1694, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Bergum [Nld] op 7 mrt 1741, zie 68
  68b.  Maaike[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 8 dec 1695. 
  68c.  Grietje[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 2 jan 1698. 
  68d.  Marten[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 14 apr 1700, mr. timmerman, 2 Wonende: 1731: Bergum, ovl. te Bergum [Nld] in 1917. 
   In 1736 voorspr. kinderen van Allert Staphorstius en Joukje Aukes; quotisatie 1749: een timmerman, "beswaart met een groot huisgezin", 4+3, 20-9; pers. koh.: 1768 nom. ux Ļ 300, 1779 de weduwe; 1790: bezit niets, geheel verarmd. 
  68e.  Auke[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 14 mrt 1704, kleermaker, 2 Wonende: Bergum. 
  68f.  Leentje[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 14 mrt 1704. 
  68g.  Aafke[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 8 jul 1708. 
  68h.  Jacob[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 15 mrt 1711. 

138.  Doeke Jetses[V][M][69a][69b][69c][69d][69], geb. voor 1669, Belijdenis te Oostermeer 26-02-1686, bakker te Oostermeer, molenaar te Garijp, 2 Wonende: 1684: Grouw; 1686: Oostermeer, bij de Wal; Garijp, otr. (resp. minstens 15 en ongeveer 24 jaar oud) te Grouw [Nld] op 14 dec 1684 3e proclamatie met 

139.  Tjitske Jans[V][M][69a][69b][69c][69d][69], geb. circa 1660, Belijdenis te Oostermeer 28-05-1686, 2 Wonende: 1684: Bergum; Garijp. 
 In 1690 borg voor Jan Jans en Maaike Jans, e.l.; S14 33v, 49v (borg: Meint Jans), 119, 133, 138v; S15 604 (verkoop 1696). 
 S14 49v, 64, 119. Haar curator was Oebele Gosses Sipma. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  69a.  Reinsk Doekes[V][M], ged. te Oostermeer op 14 mrt 1686. 
  69b.  Froukje Doekes[V][M], ged. te Garijp [Nld] op 12 feb 1688. 
  69c.  Jetse Doekes[V][M], ged. te Garijp [Nld] op 26 jun 1692. 
  69d.  Rinske Doekes[V][M], ged. te Garijp [Nld] op 9 sep 1694. 
  69e.  Rinske Doekes[V][M][34], ged. te Garijp [Nld] op 1 mrt 1696, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Bergum [Nld] op 19 feb 1777, zie 69

144.  Roelof Pieters[V][M][72a][72][72c][72d][72e][72f][72g][72h], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1670, ged. doopsgezind Hij was leraar (1703 genoemd) van de Doopsgezinde kerk, boer, lekenprediker, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] circa 1718, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Dantumadeel op 24 mei 1696 met 

145.  Janke Oedses[V][M][72a][72][72c][72d][72e][72f][72g][72h], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1670, ovl. te Dantumawoude [Nld] in 1917. 
 In 1698 gebruiker van Dantumawoude stem 14 (B594, Lyts Onnama, 49 pdm); 1708 en 1718 gebruiker op Dantumawoude 21 (50 pdm, familieboerderij, van zijn vrouw's kant, waar de Fermanje bij stond; daar uiteindelijk opgevolgd door zoon Hedman en zijn nageslacht); idem van stem 19 (B671) en stem 20. DAN 55 125 (weesboek). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  72a.  Foekje Roelofs[V][M], geb. circa 1695, ged. doopsgezind in 1728, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] in okt 1771. 
   Zij erfde in 1757 f. 500 van haar man, de rest naar zijn broers en zusters. Haar broers en zusters erfden collateraal in 1771. 
  72b.  Pieter Roelofs[V][M][36][36b][36c][36d][36e], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1696, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 14 mrt 1752, zie 72
  72c.  Grietje Roelofs[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] in 1916, doopsgezind, ovl. na 1722. 
  72d.  Oeds Roelofs[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] in jan 1917, ged. doopsgezind te Dantumawoude [Nld] in 1728 Hij was diaken van de kerk, boer, 2 Wonende: De Valom, ovl. te Sijbrandahuis [Nld] op 22 okt 1773. 
   Hij woonde 1733 in het huis van Halbe Halbes, "de brug bij Oeds Roelofs in de Valom" (het onderhoud van die brug werd betaald uit de boedel van Halbe Halbes). Crim. sent. hof van Friesland 128 d.d. 25-11-1745; quotisatie 1749: welgestelde boer in Dantumawoude; later opgevolgd door Binne Oeges van Sijbrandahuis stem 3. 
  72e.  Meindert Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] in apr 1917, ged. doopsgezind Hij was leraar van de Doopsgezinde kerk van Dantumawoude 1734-1785, 2 Wonende: Dantumawoude; Leeuwarden, ovl. op 2 dec 1785. 
   In 1734 al Dantuma. In 1781 erfde hij van zuster Jelske, wonende te Leeuwarden. 
  72f.  Maaike Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] in aug 1917, ged. doopsgezind op 29 nov 1732, koopvrouw, ovl. te Dokkum [Nld] na 1781. 
   Zie Genealogie 508 RA Friesland. Personeelskohier Dokkum f. 345. 
  72g.  Hedman Roelofs[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1712, ged. doopsgezind op 20 nov 1734 Hij was leraar van de Doopsgezinde gemeente (1753-1786), boer, lekenprediker, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 5 mrt 1786. 
   Hij was een welgesteld boer (1749); 1758 gebruiker en mede-eigenaar van Dantumawoude stem 21, C449/450; sinds 1768 eigenaar (dan 25 pdm); in 1768 personeel belast f. 343, 1782 f. 754. In 1775 voogd over de wezen van Oeds Roelofs. 
  72h.  Jelske Roelofs[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1716, doopsgezind, ovl. te Dantumadeel in 1917. 

146.  Pope Lourenses[V][M][73], geb. circa 1665, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in jul 1718, relatie met 

147.  Antie Oedses[V][M][73], geb. circa 1665, ovl. te Dantumawoude [Nld] in jun 1917. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  73.  Antje Popes[V][M][36][36b][36c][36d], geb. te Dantumawoude [Nld] op 26 feb 1700, ovl. in 1917, zie 73

152.  Wytze Klazes[76], In lidmatenboek van de kerk te Dantumawoude 1697 (met vrouw), ovl. op 7 aug 1718, relatie met 

153.  Gertie Alberts[76], ovl. op 22 jul 1722. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  76.  Klaas Wytzes[V][M][38a][38b][38][38d][38e], ovl. voor 1775, zie 76

154.  Sieger Sytses[77a][77b][77c][77], geb. in 1916, boer, 2 Wonende: Veenwouden, op 't oost, relatie met 

155.  Froukje Haijes[77a][77b][77c][77], geb. circa 1672. 
 In 1700 gebruiker floreen nr. 40; Hof crim. bijl. d.d. 05-02-1701; TIE M13 345; 1721 voorspr. kinderen van broer Sybe. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  77a.  Haije Siegers[V][M], geb. te Veenwouden [Nld] voor 1706. 
  77b.  Sytske Siegers[V][M], ged. te Veenwouden [Nld] op 29 okt 1706. 
  77c.  Aaltje Siegers[V][M], ged. te Veenwouden [Nld] op 29 okt 1706. 
  77d.  Jitske Siegers[V][M][38a][38b][38][38d][38e], geb. te Veenwouden [Nld] circa 1709, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 9 mrt 1744, zie 77

176.  Harmen Jacobs[88][88b], relatie met 

177.  N.N.[88][88b]
 De molen van Lioessens, een van de drie die in de provinciale "naamlijsten van contra-rolleurs en opsigters van de moolens" van 1729 en 1796 voor Oostdongeradeel vermeld zijn, is reeds vůůr 1840 verdwenen. De oudste bekende eigenaar was Harmen Jacobs, die in het laatste decennium van de 17e eeuw de molen bemaalde. Zijn zoon Bartel Harmens vinden wij in het reŽelkohier als zijn opvolger genoemd in 1718. Een jaar later maakte hij plaats voor zijn broer Jeppe. Diens zoon Jacob Jeppes volgde hem in 1760 op, echter niet als eigenaar maar als pachter van de molen, die na de dood van Jeppe Harmens in het bezit van Gerrit Lammerts was overgegaan. Jan Jans nam in 1777 de pacht van Jacob over en hij zag kans om de molen in eigendom te krijgen. De vreugde is slechts van korte duur geweest, want reeds twee jaar na de verwerving van zijn bezit, moest hij het in 1782 afstaan aan J. Witteveen. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  88a.  Jeppe Harmens[V][M][44], geb. circa 1690, zie 88
  88b.  Bartel Harmens[V][M]

240.  Mient Klases[V][M][120], geb. in 1916, dagloner, rietdorser, relatie met 

241.  N.N.[120]
 Uit deze relatie een zoon: 
  120.  Sjoerd Meinderts[V][M][60], geb. circa 1710, zie 120

Generatie IX

256.  Floris Adriaansz Raap[V][M][128][128b], geb. te Amsterdam [Nld] op 17 nov 1585, lakenkoopman, regent, jurist, 2 Wonende: Amsterdam, ovl. (70 jaar oud) op 11 okt 1656, tr. (ongeveer 39 jaar oud) (1) circa 1625 met Wijntje Jacobs Hoving[128b]. Uit dit huwelijk een dochter, relatie (3) met Stijntje Willems. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (2) in 1916 met 

257.  Catharina Jacobs Verhulst[128]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  128.  Adriaan Floris[V][M][64a][64][64c][64d][64e][64f][64g][64h][64i][64j], geb. circa 1631, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Gorinchem [Nld] op 28 aug 1702, zie 128
  Floris Adriaansz Raap, relatie (3) met Stijntje Willems, tr. (1) met Wijntje Jacobs Hoving
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  128b.  Antje Floris[V], geb. circa 1625. 

258.  David Davids de Vries[129a][129b][129][129d] Hij was zeilmaker. Geen verdere info over hem gevonden, geb. te Gorinchem [Nld] Huw. te Gorcum 1622 circa 1595, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Gorinchem [Nld] op 27 mrt 1622 met 

259.  Antoinetta des Plancques[V][M][129a][129b][129][129d] Ref. aktenr 243/293, Invent. 497, te Rotterdam verklaart dat Anthoinetta en Maghdalene des Plancques wettige kinderen zijn van Franchoijs de Planckes en Elisabeth van Naeschen uit Rotterdam, geb. te Rotterdam [Nld] Deze tak leidt via Frankrijk (de Bethunes) naar Karel de Grote, zie spreadsheet. Een missing link vanaf bastaardzoon Anthoine des P. 'qui vecut dans l'obscurity' circa 1600. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  129a.  Anna[V][M], geb. te Gorinchem [Nld] circa 1623, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Gorinchem [Nld] circa 1673. 
  129b.  Elisabeth[V][M], geb. circa 1624. 
  129c.  Sophia Davids[V][M][64a][64][64c][64d][64e][64f][64g][64h][64i][64j], geb. te Gorinchem [Nld] circa 1635, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Gorinchem [Nld] circa 1700, zie 129
  129d.  Cornelia[V][M]

274.  Sjoerdt Atzes[V][M][137a][137b][137c][137][137e], geb. te Suawoude [Nld] circa 1631, Belijdenis te Suawoude 11-04-1658, boer, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) te Suawoude [Nld] voor 1676, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Suawoude [Nld] op 11 apr 1658 met 

275.  Aske Jacobs[137a][137b][137c][137][137e] Asch, geb. te Suawoude [Nld] circa 1635, Belijdenis Suawoude 11-04-1658; lidmatenlijst Suawoude 1676 (weduwe), 1711 ("Ast-muy"), ovl. (minstens 76 jaar oud) te Suawoude [Nld] tussen 1711 en 1717. 
 Boerderij stem 1 en 4, floreennummer 2. In het Register van florenen van 1700 wordt van deze boerderij, thans eigen aan de familie Bosma, gezegd: Het olde Heer Grietman Hector van Glinstra eigenaar van een sate van 150 pm, door Gerryt Rinnerts gebruikt en belast voor 5 florenen. De zuidelijke begrenzing werd gevormd door het Heechhiem en bijbehorende Boerevenne. De noordelijke zwetsloot loopt ten noorden van de boerderij van P. Rosier en ten zuiden van de timmerzaak van Van der Veen. Deze zwetsloot had aan de westkant van het Nieuwe Diep in zijn verlengde een vervolg tot aan de Lune, juist langs de noordkant van de voormalige TentepŰlle. Tegen het eind van de 17e eeuw is deze grote boerderij ontstaan uit de samenvoeging van twee, zoals blijkt uit de stemmen 1 en 4, die in 1700 reeds op deze boerderij lagen. In 1640 was Pytter Sakes (of Saskers) eigenaar van de boerderij en Aetse Sioerds de huurder. De boerderij, die stem 4 had, was in 1640 eigendom van de gebruiker Bote Tiercx. Het is zeer wel mogelijk, dat Houckien van Hillama nog voor haar overlijden beide plaatsen heeft weten te verwerven, want in haar testament vermaakt zij aan haar dochter Eelckien een sate in Suawoudt groot 128 pm bij Sioerd Atses gebruikt voor 100 Car. gulden. De opgegeven grootte doet veronderstellen, dat de samenvoeging toen reeds had plaatsgehad. (Bron: Suawoude (bijgenaamd Kanašn) door P. Datema, Drachten 1971). 
 S14 118v (1695). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  137a.  Atse Sjoerdts[V][M], ged. te Suawoude [Nld] op 10 apr 1659 Belijdenis te Suawoude ca. 1680; met att. van Suawoude naar Oostermeer 24-02-1688; lidmatenlijst Oostermeer 1709 (bij de Wal), 2 Wonende: 1691: Oostermeer, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Oostermeer circa 1737. 
   Hij was in 1693 curator over de kinderen van Oeds Tjebbes en Janke Arjens; B1 12 (1737): S19 365; Statenarchief S2d 1725 28v (octrooi beurtdienst op Leeuwarden). 
  137b.  Hattum Sjoerds[V][M], ged. te Suawoude [Nld] op 11 nov 1660 Belijdenis te Suawoude ca. 1691, op de lidmatenlijst 1695, boer, 2 Wonende: 1689: Suawoude. 
   Hij was boer te Oostermeer, Snakkerburen (1690) en Suawoude (1698, br. stem 5). S15 241 (1705). 
  137c.  Jacob Sjoerds[V][M], ged. te Suawoude [Nld] op 6 nov 1664. 
  137d.  Pietje Sjoerds[V][M][68][68b][68c][68d][68e][68f][68g][68h], ged. te Suawoude [Nld] op 9 dec 1666, zie 137
  137e.  Grietje Sjoerds[V][M], ged. te Suawoude [Nld] op 21 nov 1669. 

276.  Jetse Jouws[138][138b][138c], ovl. te Grouw [Nld] voor 1693, tr. circa 1665 met 

277.  Rinske Doekes[138][138b][138c], ovl. te Grouw [Nld] voor 1694. 
 TIE S14 133. 
 TIE S14 133. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  138a.  Doeke Jetses[V][M][69a][69b][69c][69d][69], geb. voor 1669, zie 138
  138b.  Jouw Jetses[V][M], geb. voor 1669. 
  138c.  Lolkje Jetses[V][M], geb. voor 1669. 

278.  Jan Yskes[139][139b][139c][139d][139e][139f], ovl. te Bergum(?) voor 1680, relatie met 

279.  Rinske Oeges[V][M][139][139b][139c][139d][139e][139f] Reinsch. 
 M5 68 (scheiding d.d. 25-03-1680). 
 Uit deze relatie 6 dochters: 
  139a.  Tjitske Jans[V][M][69a][69b][69c][69d][69], geb. circa 1660, zie 139
  139b.  Fokeltje Jans[V][M]
  139c.  Wytske Jans[V][M]
  139d.  Antje Jans[V][M]
  139e.  Maaike Jans[V][M]
  139f.  Trijntje Jans[V][M]

288.  Pieter Meinderts[V][M][144a][144], geb. circa 1635, 2 Wonende: Veenwouden, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] voor 1702, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) circa 1665 met 

289.  Maaike Foekes[V][M][144a][144], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1630, 2 Wonende: Wouterswoude, ovl. (minstens 78 jaar oud) na 1708. 
 DAN I13 342 d.d. 10-06-1674: voogd over de weeskinderen van Marten Geerts en Grietje Meinderts. 
 Foeke Deddes en Auckjen Jouckes kochten op 18-09-1702 van zijn tante Maycke Foeckes, weduwe van Pyter Meinderts te Wouterswoude. Zij was in 1708 nog eig. van 1/10 van Dantumawoude stem 15 (geŽrfd van zuster Ymck Foeckes). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  144a.  Barber Pieters[V][M], geb. circa 1665, 2 Wonende: Wouterswoude, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1718. 
  144b.  Roelof Pieters[V][M][72a][72][72c][72d][72e][72f][72g][72h], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1670, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] circa 1718, zie 144

290.  Oeds Hedmans[V][M][145a][145b][145c][147][145][145f], geb. circa 1620, ged. doopsgezind Hij was diaken en armvoogd (1671) van de kerk te Dantumawoude, boer, 2 Wonende: 1653, 1673, 1694: Dantumawoude (e.l.), ovl. te Dantumawoude [Nld] in mrt 1917, tr. (resp. hoogstens 33 en hoogstens 23 jaar oud) voor 1653 met zijn achternicht 

291.  Jelske Jans[V][M][145a][145b][145c][147][145][145f], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1630, ovl. (minstens 64 jaar oud) tussen 1694 en 1703. 
 Hij kocht in 1681 een boerderij met 28 pdm land voor 6 goudgld. per pdm. In 1698 boer op Dantumawoude 19 en 20, 1718 Roelof Pieters; 1708 mede-eigenaar van Dantumawoude stem 21, met Tjeerd Hedmans, Roelof Pieters en Reitse Ruurds. Het deel van Oeds Hedmans in de familieboerderij werd in 1728 voor de helft overgenomen door de erven van Roelof Pieters, de andere helft door Reitse Ruurds. Gesubstitueerd armvoogd van Dantumawoude (1671). DAN I13 158 09-10-1671: Luitien Ales (of Aernts) geh. met Bauck Foockes (overl.) en hertr. met Sibbeltje Gosses wed. Uble Romckes. Oeds Hedmans curator over vier weeskinderen. Oeds Hedmans en Jelske Jans, echtelieden te Dantumawoude (1653, 1673, 1694); DAN I14 152 1678; DAN 95 23-9-1687; DAN K6 97 16-7-1694; In 1698 gebruiker No. 22 en 1/2 eigenaar; erven Hedmqan Sijbrands eig. 1/2 te Damwoude; 19, 20, en 23 samen in gebruik met Metske B(R)eins. TIE M8 21 1699. In 1700 gebruiker van boerderij XXV en XXVI te Dantumawoude aan de Voorweg, stem 19. Latere gebruikers: Roelof Pieters (1718), Roelof Pieters erven (1748, eigenaar Johannes Douwes), Egbert Jouws (1758, eigenaar Johannes Douwes), Oege Piters (1768 eigenaar Johannes Douwes), Theunis Johannes (1788, eigenaar Oege Tjallings), Sijtse Ruurds (1798, eigenaar -het land- Carel Christiaans Oberman), Minnolt Johannes Dijkstra (1818, tevens eigenaar), Cesar Harkes Eisma (1858, tevens eigenaar). DAN K7 91 15-10-1703: beiden overleden en erfgenamen verkopen aan Sikke Minnes cum uxore te Murmerwoude. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  145a.  Hedman Oedses[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1655, ovl. (hoogstens 73 jaar oud) voor 1728. 
   Waarschijnlijk zoon van Oeds Hedmans. Hij trouwde met zijn tante. 
  145b.  Trijntje Oedses[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1655. 
  145c.  Sjoukjen Oedses[V][M], geb. circa 1660, ged. doopsgezind in 1728, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 12 feb 1733. 
   Authorisatie DAN G: 1696, 9 juni: Sjouckje Oedses als moeder en wettige voorstanderse over hare kinderen met namen Bauck, Uitze en Foecke Hedman in 't sevende jaer bij wijlen Hedman Hebkes in echte geproceert, requir, ter eenre, en Sape Clases aengehoude oom van de requiranten in dezen req.nde, ter andere zijden. 
  145d.  Antie Oedses[V][M][73], geb. circa 1665, ovl. te Dantumawoude [Nld] in jun 1917, zie 147
  145e.  Janke Oedses[V][M][72a][72][72c][72d][72e][72f][72g][72h], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1670, ovl. te Dantumawoude [Nld] in 1917, zie 145
  145f.  Maaike Oedses[V][M], geb. circa 1670, doopsgezind, boerin, 2 Wonende: 1696: Dantumawoude, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 13 feb 1741. 

292.  Lourens Keimpes[V][M][146a][146][146c], geb. circa 1640, relatie met 

293.  Tjaltje Jelles[146a][146][146c], geb. circa 1640, 2 Wonende: Veenwouden. 
 TIE M5 214 (inventarisatie). 
 Uit deze relatie 3 zonen: 
  146a.  Keimpe Lourenses[V][M], geb. circa 1663, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) circa 1718. 
   Hij was voogd over Antje, dochter van Pope Lourenses. TIE M13 254. 
  146b.  Pope Lourenses[V][M][73], geb. circa 1665, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in jul 1718, zie 146
  146c.  Oege Lourenses[V][M], geb. in 1916, boer, 2 Wonende: 1696: Dantumawoude, ovl. te Dantumawoude [Nld] voor 1698. 

294. = 290

295. = 291

480.  Klaas Tijsses[240], relatie met 

481.  Antje Mients[240]
 Uit deze relatie een zoon: 
  240.  Mient Klases[V][M][120], geb. in 1916, zie 240

Generatie X

512.  Adriaen Pietersz Raap[256][256b], regent, schepen, koopman, 2 Wonende: Amsterdam, ovl. te Amsterdam [Nld] in 1916, tr. in 1915 met 

513.  Marij Claes Cloeck[256][256b]
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  256a.  Floris Adriaansz[V][M][128][128b], geb. te Amsterdam [Nld] op 17 nov 1585, ovl. (70 jaar oud) op 11 okt 1656, zie 256
  256b.  Willem Adriaansz[V][M]
   Hij was in 1623 lid van het korporaalschap te Amsterdam. 

518.  Franchoijs des Plancques[V][M][259a][259] hij wordt bij trouwen van dochter Anthoinetta Frnas genoemd (Teunken Fransdr), geb. circa 1575, tr. (ongeveer 5 jaar oud) te Rotterdam [Nld] circa 1580 met 

519.  Elisabeth van Naeschen[259a][259]
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  259a.  Maghdalena[V][M] Ref. Aktenr 243/293, Inv. nr 497, Rotterdam, geb. te Rotterdam [Nld] circa 1590, ovl. (minstens 81 jaar oud) Ref. RTD aktenr 85/155, Inv nr 145: Neef Anthony des Plancques moet in 1637 (?) volmacht intrekken, daar hij een legaat voor 900 gulden van Maghdalena des P, (zijn overleden tante? of verdere familie?) eerst "in vianden lande' (Rijssel) in ontvangst moeten nemen na 1671. 
   Magd. des P is in 16jan1649 wed. van Robbert Galbeek, zie Ref. Aktenr 243/293, Inv. nr 497, RTD. In 29jan1654 van Jan van Schoonhoven, organist van Delft, Akte70/105, Inv nr 139, RTD. 
  259b.  Antoinetta[V][M][129a][129b][129][129d], geb. te Rotterdam [Nld] circa 1600, zie 259

548.  Atse Sjoerdts[V][M][274a][274b][274][274d][274e][274f], geb. te Suawoude [Nld] circa 1600, Op de lidmatenlijst van de kerk te Tietjerk 1632, 1649, boer, 2 Wonende: 1614: Suawoude, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Suawoude [Nld] circa 1657, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Suawoude [Nld] circa 1630 met 

549.  Pietje Bouwes[274a][274b][274][274d][274e][274f], geb. te Suawoude [Nld] circa 1607, Op de lidmatenlijst van de kerk te Suawoude 1632, 1649, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Suawoude [Nld] circa 1657. 
 Hij was in 1640 boer te Tietjerk nr. 1 en gebruiker stem 4 te Suawoude; M1 99. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  274a.  Romkje Atses[V][M], geb. te Tietjerk [Nld] circa 1625, Belijdenis Suawoude 02-11-1648; 1651: vertrokken naar Blessum, 2 Wonende: 1648: Suawoude. 
   Waarschijnlijk dochter van Atse Sjoerds. M3 294. 
  274b.  Eelkje Atses[V][M], geb. circa 1627, Lidmatenlijst kerk 1657, ovl. (minstens 30 jaar oud) te Suawoude [Nld] tussen 1657 en 1660. 
  274c.  Sjoerdt Atzes[V][M][137a][137b][137c][137][137e], geb. te Suawoude [Nld] circa 1631, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) te Suawoude [Nld] voor 1676, zie 274
  274d.  Oebele Atses[V][M], ged. te Suawoude [Nld] op 14 mrt 1633 Op de lidmatenlijst van de kerk te Oostermeer 1667 (Wal), 1674, 1678, 1682, boer, mr. schoenmaker, 2 Wonende: Suameer; Oostermeer, ovl. (minstens 53 jaar oud) te Oostermeer tussen 1687 en 1709. 
   P2 d.d. 28-02-1687. 
  274e.  Geertje Atses[V][M], geb. te Suawoude [Nld] circa 1635, ovl. te Garijp [Nld] in 1916. 
  274f.  Ytje Atses[V][M] Jitie Aatsis, geb. te Tietjerk [Nld] circa 1637, Belijdenis Suawoude 1652, 2 Wonende: 1655: Suawoude; 1666: Garijp. 
   Waarschijnlijk dochter van Atse Sjoerds. 

558.  Oege Wigbolts[V][M][279a][279], boer, 2 Wonende: onder Hardegarijp, relatie met 

559.  Ymkje Sierds[279a][279]
 Waarschijnlijk zoon van Wigbolt Oeges. In 1640 gebruiker Gaastmaburen stem 1; daarna eig. Garijp 38 en ged. Bergum 54. S1 179 (1613). 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  279a.  Sije Oeges[V][M], Diaken te Oenkerk 1661-1663, 1663-1665, boer, 2 Wonende: 1652: Warga; 1659: Oenkerk. 
   Hij was (waarschijnlijk) boer te Oenkerk op stem 18 (ook eigenaar). 
  279b.  Rinske Oeges[V][M][139][139b][139c][139d][139e][139f], zie 279

576.  Meynert Pieters[288a][288], geb. circa 1595, 2 Wonende: Garijp, ovl. te Veenwouden [Nld] in 1916, relatie met 

577.  Barber Joords[V][M][288a][288], geb. te Veenwouden [Nld] circa 1605, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Veenwouden [Nld] circa 1640. 
 DAN I6 186 (09-07-1646), inventarisatie. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  288a.  Grietje Meinderts[V][M], geb. te Veenwouden [Nld] circa 1630, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1674. 
  288b.  Pieter Meinderts[V][M][144a][144], geb. circa 1635, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] voor 1702, zie 288

578.  Foeke Rinnerts[V][M][289a][289b][289][289d][289e][289f], geb. te Oudega [Nld] circa 1590, boer, ovl. (minstens 51 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1641 en 1645, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) (1) circa 1617 met Martien Lous, geb. circa 1595, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 1622. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) (2) circa 1622 met 

579.  Antje Joukes[V][M][289a][289b][289][289d][289e][289f], geb. circa 1600, ovl. (minstens 63 jaar oud) na 1663, tr. (hoogstens 48 jaar oud) (2) voor 1648 met Beernd Feddes. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  289a.  Auck Foekes[V][M], geb. circa 1622, 2 Wonende: Dantumawoude; Dokkum, ovl. (minstens 56 jaar oud) tussen 1678 en 1694. 
  289b.  Ymck Foekes[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1627, 2 Wonende: Dantumawoude, ovl. (minstens 67 jaar oud) tussen 1694 en 1698. 
   Zij verkocht in 1652 haar deel van Dantumawoude stem 9, Botnia of Bottinga, met consent van haar man Hans Johannes. 
  289c.  Maaike Foekes[V][M][144a][144], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1630, ovl. (minstens 78 jaar oud) na 1708, zie 289
  289d.  Rindert Foekes[V][M], geb. circa 1634, 2 Wonende: 1656: Dantumawoude; Bornwird; Dokkum, ovl. (minstens 63 jaar oud) na 1697. 
  289e.  Ebeltje Foekes[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1640, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 4 jun 1728. 
  289f.  Jouke Foekes[V][M], geb. circa 1644, huisman, 2 Wonende: Dantumawoude; Raard, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1708. 

580.  Hedman Sybrandts[V][M][290][290b][290c][290d][290e][290f] Sybrens, geb. circa 1595, doopsgezind, boer, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] voor 1634, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1620 met 

581.  Foeck Wygers[V][M][290][290b][290c][290d][290e][290f], geb. circa 1600, doopsgezind, ovl. (minstens 40 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1640 en 1652. 
 Hij was boer op stem 21 (C449, 450; 1640 de wed, ook eigenaar) te Dantumawoude, bij de Fermanje (gesticht op grond van deze boerderij). De weduwe en de erven in 1640 ook gebruikers van stem 22 (B697). 
 Ouders: Wyger x Foeck Alberts? 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  290a.  Oeds Hedmans[V][M][145a][145b][145c][147][145][145f], geb. circa 1620, ovl. te Dantumawoude [Nld] in mrt 1917, zie 290
  290b.  Sybrand Hedmans[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1620, ged. doopsgezind Hij was diaken van de kerk, boer, ovl. (minstens 43 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] na 1663. 
   Hij was boer te Dantumawoude op stem 12; op 29-05-1658 liet hij bij het Hof van Friesland het testament van zijn broer Sicke registreren; in 1655 voogd over de kinderen van Jan Sickes. Hij trouwde met zijn nicht. 
  290c.  Sicke Hedmans[V][M], geb. te Murmerwoude [Nld] circa 1620, ged. doopsgezind Hij was diaken van de kerk, 2 Wonende: Akkerwoude, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 1663. 
   In 1632 kochten Hart en Antie 8 pdm mieden in het Reidfjild van Sytse Emckes en Lysbeth Johannes, Akkerwoude. Testament Hof EEE 2-96 (1656): erfg. zoon Hedman Sickes. Maar als die geen nageslacht krijgt "mijn naeste bloet erve". 
  290d.  Bauck Hedmans[V][M], geb. circa 1630, doopsgezind, 2 Wonende: Dantumawoude. 
   Zij verkochten op 28-03-1664 hun 1/6 deel van de ouderlijke boerderij aan Oeds en Jelske. 
  290e.  Mary Hedmans[V][M], geb. circa 1630, ovl. (minstens 33 jaar oud) na 1663. 
   Mary en Bindert verkochten hun deel van de ouderlijke boerderij aan Sybrand en Maaike op 28-03-1664. 
  290f.  Eelk Hedmans[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1630. 
   Eelk en haar man verkochten op 28-03-1664 hun deel van de ouderlijke boerderij aan Sybrand en Maaike. 

582.  Jan Minnes[291][291b][291c], geb. circa 1600, boer, 2 Wonende: Dantumawoude, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] voor 1640, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1625 met 

583.  Trijntje Deddes[V][M][291][291b][291c][291d][291e][291f], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1605, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] in jun 1655, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) (2) circa 1640 met Jan Sickes[291d][291e][291f], zn. van Sicke Theunis en Jelske, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] voor 1656. 
 In 1640 zijn de weduwe en haar kinderen eigenaars/gebruikers van Dantumawoude stem 18 (westelijk van Onnama), alsmede gebruikers van Murmerwoude 6 ("Thiedama", eigenaar burgemeester Corn. Heermans, die woonde op Donia, Dantumawoude 8). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  291a.  Jelske Jans[V][M][145a][145b][145c][147][145][145f], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1630, ovl. (minstens 64 jaar oud) tussen 1694 en 1703, zie 291
  291b.  Jan Jansen[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] voor 1630, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) voor 1679. 
   Hij kocht in 1655 van zijn broer en zuster de boerderij van hun ouders in Dantumawoude (Osinga 508, blz. 29). 
  291c.  Minne Jans[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] voor 1630, boer, 2 Wonende: Dantumawoude, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1670. 
   DAN K5 92 (10-06-1667): samen genoemd als kopers. In 1670 genoemd als erfgenaam van Johannes Wygers. De kinderen waren in 1698 eigenaars van Murmerwoude 6 en van Dantumawoude 17. 
  Trijntje Deddes, tr. (2) met Jan Sickes
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  291d.  Sikke Jans[M], geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 23 jaar oud) voor 1663. 
  291e.  Jelske Jans[M], geb. circa 1644. 
  291f.  Rinske Jans[M], geb. in 1916, ovl. te Akkerwoude voor 1698. 

584.  Keimpe Lourenses[V][M][292a][292][292c][292d][292e][292f], geb. circa 1615, 2 Wonende: onder Bergum, aan de kant van Veenwouden, ovl. te Bergum [Nld], relatie (2) met Trijntje Wopkes
 Waarschijnlijk zoon van Lourens Nannes. In 1650 curator over de kinderen van Nanne Lourens en Baukje Riemers; 1662 cur. kinderen van Hed Nannes en Tjitske Gjolts; DAN I 13 277; TIE M3 235; M4 121. 
  Keimpe Lourenses[V][M][292a][292][292c][292d][292e][292f] en Trijntje Wopkes 
 Uit deze relatie werden geen kinderen geboren. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 15 jaar oud) (1) circa 1635 met 

585.  Antje Oeges[292a][292][292c][292d][292e][292f], geb. circa 1620, ovl. te Bergum [Nld] in 1916. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  292a.  Aaltje Keimpes[V][M], geb. te Veenwouden [Nld] circa 1637, 2 Wonende: 1680: Veenwouden, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) te Veenwouden [Nld] voor 1683. 
  292b.  Lourens Keimpes[V][M][146a][146][146c], geb. circa 1640, zie 292
  292c.  Oege Keimpes[V][M], geb. circa 1645. 
   Waarschijnlijk zoon van Keimpe Lourenses. 
  292d.  Reinou Keimpes[V][M]
  292e.  Klaas Keimpes[V][M]
  292f.  Pope Keimpes[V][M]

Generatie XI

1036.  Nn des Plancques[518][518b], geb. circa 1650, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1675 met 

1037.  N N[518][518b]
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  518a.  Franchoijs[V][M][259a][259], geb. circa 1575, zie 518
  518b.  Mahieu[V][M] ca. 6 Vestbrieven in Bredaas archief onder zijn naam. 

1096.  Sjoerdt Atses[V][M][548], geb. te Oudega [Nld] circa 1570, boer, 2 Wonende: 1570: Oudega; 1615: Suawoude, ovl. (minstens 46 jaar oud) te Suawoude [Nld] na 1616, relatie met 

1097.  N.N.[548]
 Sjoerd Atses te Suawoude 1615; M1 181; wellicht broer Gjolt te Oudega. Geschiedenis van Oudega (Smallingerland): Sjoerdt Atzes, geboren Oudega, doch woonde te Suawoude, komt in 1616 voor met Gjalt Atzes (TIE M1 181). 
 Uit deze relatie een zoon: 
  548.  Atse Sjoerdts[V][M][274a][274b][274][274d][274e][274f], geb. te Suawoude [Nld] circa 1600, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Suawoude [Nld] circa 1657, zie 548

1116.  Wigbolt Oeges[558][558b], 2 Wonende: 1613: Bergum, relatie met 

1117.  N.N.[558][558b]
 M1 8; S2 8. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  558a.  Oege Wigbolts[V][M][279a][279], zie 558
  558b.  Keimpe Wigbolts[V][M]

1154.  Jouwert Lyuwes[V][M][577][577b], geb. circa 1575, boer, 2 Wonende: Veenwouden, relatie met 

1155.  Jel Roelofs[577][577b], geb. circa 1580, 2 Wonende: Veenwouden. 
 In 1606 gebruiker van kloosterland te Veenwouden, huurwaarde f. 12, post 486. 
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  577a.  Barber Joords[V][M][288a][288], geb. te Veenwouden [Nld] circa 1605, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Veenwouden [Nld] circa 1640, zie 577
  577b.  Aalke Jouwerts[V][M] Aaltie, geb. te Veenwouden [Nld] circa 1610, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in mrt 1646. 

1156.  Rinnert Claases[578a][578], geb. circa 1560, boer, 2 Wonende: Dantumawoude; Oudega, ovl. (minstens 75 jaar oud) tussen 1635 en 1640, relatie met 

1157.  N.N.[578a][578]
 Op 12-10-1635 was hij meijer van "Buinga State", groot ca. 90 pdm. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  578a.  Alle Rinnerts[V][M], geb. te Oudega [Nld] circa 1575, boer, dorpsrechter Oudega, ontvanger Oudega, dorpsvolmacht Hardegarijp (1616), ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hardegarijp [Nld] in mrt 1652. 
   In 1603 genoemd in Oudega, tenminste 1616 in Hardegarijp; in 1618 kochten Alle en Wympck Foekes, e.l. aldaar, 3 med land onder Eernewoude (reces TIE); 1638 verkoopboekje kloosterland nr. 135 (een) Alle Rinnerts als gebruiker van een zathe lands (corpus landen van Bergum), 4 floreen. In 1640 nog met veel plaatsen in het stemkohier van Oudega: gebruiker van stem 44, eigenaar van 34, 36, 55 en 60; in Hardegarijp gebruiker van stem 22; voogd over Claas Joords wezen; hij tenminste op 20-10-1649 te Leeuwarden. In 1640 mede-eigenaar van Grouw stem 63, met Reyner Wybes. In het testament wordt genoemd van 45 pdm land in het Noordeinde van Grouw, gekocht op 30-05-1632 van Tiepke Taekes. 
  578b.  Foeke Rinnerts[V][M][289a][289b][289][289d][289e][289f], geb. te Oudega [Nld] circa 1590, ovl. (minstens 51 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1641 en 1645, zie 578

1158.  Jouke Wymers[579], geb. circa 1575, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1644, relatie met 

1159.  N.N.[579]
 Uit deze relatie een dochter: 
  579.  Antje Joukes[V][M][289a][289b][289][289d][289e][289f], geb. circa 1600, ovl. (minstens 63 jaar oud) na 1663, zie 579

1160.  Sybrandt Hartmans[580] Hedmans, geb. circa 1570, ovl. (hoogstens 50 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] voor 1620, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) circa 1595 met 

1161.  Bauck Eelkes[580], geb. circa 1570, 2 Wonende: Dantumawoude. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  580.  Hedman Sybrandts[V][M][290][290b][290c][290d][290e][290f], geb. circa 1595, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] voor 1634, zie 580

1162.  Wyger Folkerts[581a][581b][581c][581d][581], geb. circa 1558, boer, dorpsrechter en bijzitter Dantumadeel, 2 Wonende: Dantumawoude, ovl. (minstens 65 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1623 en 1625, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1585 met 

1163.  Mary Aebeles[V][M][581a][581b][581c][581d][581], geb. circa 1560, ovl. (minstens 64 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1624 en 1626. 
 Hij was waarschijnlijk boer op Dantumawoude stem 17, "Easgema", later zoon Johannes eigenaar/gebruiker. Hij kocht op 25-04-1597 Doniastate "mette huijsinge, stins, poorte enz.", het land tussen Broeksloot ("ende die gerechtigheden in deselve Broek") en Oenamahuijster Nijesloot ("XIV ackeren ten noorden van den Singel"), "zes ackers opt suyd van den weg" (DAN K1 19) in Dantumawoude (stem 8). In november 1607 werd verkocht aan hopman Taeke Pyters. DAN I2 164 07-07-1625: inventaris en beschrijving sterfhuis Wygher Folckarts (de wed. is Marij Aebles) tlv. de weduwe sampt Rints R. weduwe van Folckart Wygers (de moeder voor haar kinderen, en geassisteerd met Jacob Mol, burger te Dokkum), Aeth Wygers, huisvrouw van Dedde Harts, Aeble Wygers, Foeck Wygers, huisvrouw van Hartman Sibrants en Johannes Wygers. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  581a.  Aets Wygers[V][M][583][583b][583c][583d][583e][583f], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1585, boerin, ovl. (minstens 55 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1640 en 1663. 
   In 1640 als weduwe en erven gebruikers van Dantumawoude stem 25 (C459). 
  581b.  Folkert Wygers[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1585, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 1626. 
   Zijn weduwe en wezen (hun voogden) waren in juli 1625 met Eable, Johannes, Foeck met Hartman Sibrandts en Aets met Dedde Harts partij contra Marij Eabledr, wed. van Wyger Folkerts. 
  581c.  Aebele Wygers[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1595, doopsgezind, boer, 2 Wonende: Murmerwoude, ovl. (minstens 68 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] tussen 1663 en 1670. 
   Hof EEE fol. 36: Eable en Auck Tiebbes hadden op 08-03-1649 al testament gemaakt (te Dokkum bij rentmeester Hendrik Jans, met een aantal Dokkumers als getuigen). Er was toen slechts een kleinkind Trijntje Egberts. Verder kregen "de armen van onze gemeente" van beiden f. 200. Eigenaar van Murmerwoude stem 1, E212, Groot Oegema, later It Heechhiem (1511 Tjerk Oeghama). Die boerderij werd door de erven verkocht in 1699, 160 pdm, 56 goudgld per pdm. De helft van Tjerk Eabeles en Johannes Lieuwes en de kinderen van Auck Eabeles bracht toen f 4480 op (de andere helft voor kleinkind Trijntje Egberts). 
  581d.  Johannes Wygers[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1600, ged. doopsgezind Voogd van de arme Menniste gemeente te Dantumawoude. Diaken (1652), boer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] circa 1669. 
   In 1640 boer op Dantumawoude stem 17, Easgema. De erven worden genoemd in DAN I13 55 (31-08-1670): naast Hans, Tjibbe en Wyger ook het zoontje van Sjouck, Minne Jans. 
  581e.  Foeck Wygers[V][M][290][290b][290c][290d][290e][290f], geb. circa 1600, ovl. (minstens 40 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1640 en 1652, zie 581

1166.  Dedde Harts[583][583b][583c][583d][583e][583f], geb. circa 1580, doopsgezind, landbouwer, ovl. (minstens 52 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1632 en 1640, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1605 met 

1167. = 581a. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  583a.  Trijntje Deddes[V][M][291][291b][291c][291d][291e][291f], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1605, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] in jun 1655, zie 583
  583b.  Hart Deddes[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1610, boer, ovl. (hoogstens 34 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] voor 1644. 
   Proclamaties DAN 2, 9 en 16-02-1663. Hans Johannes en Imck Foockedr, echtel. in Damwolde doen proclameren seeckere vierdehalf pondematen miedlandt leggende onder de clockslag van Damwolde enz, in coop becomen van Sybe Deddes man en voogt over Nieske Gerlofs, Bientse Tiaerdts man en voogt over Luidts Deddes, Sijtsche Deddes voor haer selver, Sybrand Hedmans, man en voogt over Maycke Deddes, Minne en Jan Jansen, gebroeders, beide voor haerselven, Oeds Hedmans man en voogt over Jelsche Jans, Wyger Johannes man en voogt over Impck Harts, Wyger en Dedde Harts, gebroeders mede voor haerselven, Wijtsche Johannes als moeder voor haer kind bij Tiaerd Harts in echte verweckt en voor soveel gestreckt met Benne Geerts, haer tegenwoordige man, Thonis Sickes en Minne Jans als geauthoriseerde curators over Jelts en Rins Jansdr, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Dedde Hardts en Aets Wygers, in tijden echtel, voor de somma van sestig ggls en 14 strs ider pondemate, maeckende in 't geheel twe hondert en elf ggls en 21 strs enz. (Osinga, Gen. 509). 
   Hij kocht in 1635 van Sybe Hessels en Aaf Gerkedr van Dokkum de plaats Murmerwoude stem 5 ("Thiedema"), welke ze eerder huurden. Deze plaats is door vererving uiteindelijk in de familie Van Kleffens gekomen. In 1640 eigenaar en gebruiker van stewm 5 te Murmerwoude. Inventarisatie DAN I6 39 d.d. 28-11-1643, Sybe Deddes en aangehuwde oom Oege Andries voogden. 
  583c.  Maycke Deddes[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1610, ovl. (minstens 53 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] na 1663. 
  583d.  Sybe Deddes[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1610, ovl. (minstens 53 jaar oud) na 1663. 
  583e.  Lieuts Deddes[V][M] Lutske, geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1610, 2 Wonende: Driesum, ovl. (minstens 52 jaar oud) te Driesum [Nld] tussen 1662 en 1685. 
  583f.  Sytske Deddes[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] circa 1610, ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1662. 
   In februari 1663 verkoper met haar broer en zusters, "voor haarselver". 

1168.  Lourens Nannes[584][584b], boer te Veenwouden, 2 Wonende: 1614: Veenwouden, relatie met 

1169.  N.N.[584][584b]
 TIE M1 175v; M2 36; S3 37v, 38v. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  584a.  Keimpe Lourenses[V][M][292a][292][292c][292d][292e][292f], geb. circa 1615, ovl. te Bergum [Nld], zie 584
  584b.  Nanne Lourenses[V][M]
   Waarschijnlijk zoon van Lourens Nannes. 

Generatie XII

2192.  Atse Aebes[V][M][1096a][1096b][1096] 1578: Altze Eebis, geb. te Oudega [Nld] circa 1525, landbouwer, ovl. (minstens 53 jaar oud) te Oudega [Nld] na 1578, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Oudega [Nld] circa 1550 met 

2193.  N.N.[1096a][1096b][1096]
 Zijn zoons waren mogelijk Gjalt Atses en Sjoerdt Atses. Ook kan Aebe Atses een zoon van hem zijn. Hij was een redelijk welgesteld man, want in 1578 moest hij geld (1 Caroli-gulden) geven voor de oorlog tegen de Spanjaarden (Bron: Personele Impositie, Oudega, 1578). Zie: Geschiedenis van Oudega (Smallingerland), door Kl.J. Bekkema, B.J. Friso en M.D. Sibma, Stichting "Commissie Oudega 900", 1990. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1096a.  Aebe Atses[V][M], geb. te Oudega [Nld] circa 1555. 
  1096b.  Gjalt Atses[V][M] Gielt Altijes, geb. te Oudega [Nld] circa 1556 waarschijnlijk, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Oudega [Nld] tussen 1622 en 1628. 
   Geschiedenis van Oudega (Smallingerland): Gjalt Atzes wordt meestal Gielt Altijes genoemd in de diverse bronnen; geboren waarschijnlijk in Oudega in 1556, eigenerfde boer, assessor van het gerecht van Smallingerland, bijzitter, volmacht voor Oudega, dorpsrechter, ontvanger. Ook was hij met de grietman van Smallingerland (Jouke Jochums) in 1620 aanwezig bij de begrafenis van Willem Lodewijk (Us Heit) van Nassau te Leeuwarden; hij moet overleden zijn tussen 1622 en 1628. SMA E (30-01-1622), Gjalt is dan omtrent 65 jaar oud en dus geboren circa 1556; Hof van Friesland WW4-142v nr. 28: (1603); SMA Ua1 62, 64 (1615 en 1616); SMA Xa1 22 (1613) 45, 59, 61 (1614), 78 (1613), 94 (1616), 194 (1615), 102 (1616), 210 (1617), 237 (1615), 247, 253 (1617), 277 (1618); TIE M1 181 (1616); ACH R3 300 (1628); Hof van Friesland YY19 (27-02-1602); YY21 (1-7-1607); YY26 (1616). ACH R3-300 (1628). 
  1096c.  Sjoerdt Atses[V][M][548], geb. te Oudega [Nld] circa 1570, ovl. (minstens 46 jaar oud) te Suawoude [Nld] na 1616, zie 1096

2308.  Lyuwe Jouwerts[V][M][1154], geb. circa 1550, 2 Wonende: Veenwouden, relatie met 

2309.  N.N.[1154]
 Uit deze relatie een zoon: 
  1154.  Jouwert Lyuwes[V][M][577][577b], geb. circa 1575, zie 1154

2326.  Aeble Geerts[1163], geb. circa 1530, 2 Wonende: Dantumawoude, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1555 met 

2327.  Lyudts Gaytses[1163], geb. circa 1535, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] voor 1602. 
 Zie Osinga (509) blz. 511: In 1571 kochten Aebele Geerts en zijn huisvrouw een koefenne lands bij Eestra moelen, in den dorpe Ee. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1163.  Mary Aebeles[V][M][581a][581b][581c][581d][581], geb. circa 1560, ovl. (minstens 64 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] tussen 1624 en 1626, zie 1163

2334. = 1162

2335. = 1163

Generatie XIII

4384.  Aebe[2192][2192b][2192c], relatie met 

4385.  N.N.[2192][2192b][2192c]
 Uit deze relatie 3 zonen: 
  2192a.  Atse Aebes[V][M][1096a][1096b][1096], geb. te Oudega [Nld] circa 1525, ovl. (minstens 53 jaar oud) te Oudega [Nld] na 1578, zie 2192
  2192b.  Syurdt Aebeles[V][M]
   Hij was in 1543 pachter van patroons- en pastorijlanden. 
  2192c.  Tyaerdt Aebeles[V][M]
   Hij was in 1543 pachter van patroons- en pastorijlanden. 

4616.  Jouwert[2308][2308b], geb. circa 1525, relatie met 

4617.  N.N.[2308][2308b]
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  2308a.  Lyuwe Jouwerts[V][M][1154], geb. circa 1550, zie 2308
  2308b.  Gosse Jouwerts[V][M], geb. circa 1550. 
   Waarschijnlijk. Hij had bij een onbekende vrouw een zoon. 


Bronnen:

1. Dantumadeel (SO31), Type: Algemene bron, 

2. Dantumadeel (SO32), Type: Algemene bron, 

3. Dantumadeel (SO16), Type: Algemene bron, 

4. Achtkarspelen (SO39), Type: Algemene bron,