Kwartierstaat van Lieuwkje Sijbrensdr Raap
Kwartierstaat van Lieuwkje Sijbrensdr Raap

Generatie I

1.  Lieuwkje Sijbrensdr Raap[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 20 feb 1901, ovl. (80 jaar oud) te Westergeest [Nld] op 1 mrt 1981, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Dantumadeel op 23 mei 1924 met Tjalling Sierks Schotanus, zn. van Sierk Tjallings Schotanus en Sijke Jaspers van der Heide, geb. te Kollumerzwaag [Nld] op 17 okt 1899, landarbeider, bouwvakarbeider, ovl. (80 jaar oud) te Dokkum [Nld] op 16 apr 1980. 
 De Raap familie heeft altijd een Raap (steen) als familiesymbool gebruikt. Deze steen is opgenomen in de topografische atlas van Vlaardingen. Er bestaan tevens 'raap' gevelstenen in Amsterdam en Beverwijk (voor artikel over voorouders Adriaan Pieterzn Raap, zie 'Ons Voorgeslacht', No 386, Sept88). Uit dit huwelijk een zoon. 

Generatie II

2.  Sijbren Roelofs Raap[V][M][1][1b][1c][1d], geb. te Driesum [Nld] op 2 sep 1870, Tuinder (kleine bouwboer), gardenier, ovl. (82 jaar oud) te Driesum [Nld] op 13 apr 1953, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Dantumadeel op 20 mei 1899 met 

3.  Hendrikje Klazes Veenstra[V][M][1][1b][1c][1d], geb. op 3 apr 1878, ovl. (83 jaar oud) op 23 apr 1961. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1a.  Lieuwkje Sijbrensdr[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 20 feb 1901, ovl. (80 jaar oud) te Westergeest [Nld] op 1 mrt 1981, zie 1
  1b.  Roelof Sijbrens[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 26 nov 1899, Groenteboer, ovl. (79 jaar oud) te Dokkum [Nld] op 21 nov 1979. 
   aka 'Roel Brijkarre'. 
  1c.  Klaas Sijbrens[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 5 nov 1902, Groenteboer, ovl. (75 jaar oud) te Dokkum [Nld] op 28 jul 1978. 
  1d.  Adrianus Sybrens[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 5 mrt 1906, Groentekoopman, ovl. (87 jaar oud) te Dokkum [Nld] op 18 nov 1993. 

Generatie III

4.  Roelof Adrianus Raap[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2], geb. te Driesum [Nld] op 6 jan 1822, koopman, 2 Wonende: 1890: Driesum, ovl. (94 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1916, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) te Dantumadeel op 24 mei 1855 met 

5.  Grietje Sijbrens de Vries[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2], geb. te Oudwoude [Nld] op 11 jan 1830, 2 Wonende: 1890: Driesum, ovl. (67 jaar oud) te Driesum [Nld] op 27 feb 1897. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  2a.  Tietje Roelofs[V][M], geb. te Dantumadeel op 24 aug 1855. 
  2b.  Saapke Roelofs[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 15 mei 1857, ovl. (67 jaar oud) te Leeuwarden [Nld] op 2 jan 1925. 
  2c.  Aaltje Roelofs[V][M], geb. te Dantumadeel op 29 nov 1859. 
  2d.  Geertje Roelofs[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 7 feb 1864, ovl. (85 jaar oud) te Driesum [Nld] op 6 nov 1949, begr. te Driesum [Nld] op 10 nov 1949. 
  2e.  Adrianus Roelofs[V][M], geb. te Driesum [Nld] circa 1867, 2 Wonende: 1890: Driesum. 
  2f.  Sijbren Roelofs[V][M][1][1b][1c][1d], geb. te Driesum [Nld] op 2 sep 1870, ovl. (82 jaar oud) te Driesum [Nld] op 13 apr 1953, zie 2

6.  Klaas Hendriks Veenstra[V][M][3], geb. circa 1853, relatie met 

7.  Lieuwkje Martens Woudstra[V][M][3], geb. circa 1853. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  3.  Hendrikje Klazes[V][M][1][1b][1c][1d], geb. op 3 apr 1878, ovl. (83 jaar oud) op 23 apr 1961, zie 3

Generatie IV

8.  Adrianus Floris Henricus Raap[V][M][4a][4], geb. te Dantumawoude [Nld] op 19 apr 1789, ged. te Dantumawoude c.a. op 6 dec 1794, koopman, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude, ovl. (86 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1875, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 30 jul 1812 met 

9.  Saapke Alberts Dantuma[V][M][4a][4], geb. te Wouterswoude [Nld] op 24 jan 1793, ged. te Driesum [Nld] op 24 feb 1793, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude, ovl. (70 jaar oud) te Driesum [Nld] op 15 feb 1863. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  4a.  Hendrik Adrianus[V][M], geb. te Driesum [Nld] op 15 dec 1818, dagloner, ovl. (55 jaar oud) te Driesum [Nld] op 23 dec 1873. 
  4b.  Roelof Adrianus[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2], geb. te Driesum [Nld] op 6 jan 1822, ovl. (94 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1916, zie 4

10.  Sybren Alberts de Vries[V][M][5a][5], geb. te Kollum [Nld] op 27 nov 1791, bakkersknecht, ovl. (59 jaar oud) te Kollum [Nld] op 3 okt 1851, tr. (beiden 23 jaar oud) te Burum [Nld] op 18 nov 1815 met 

11.  Tietje Jacobs Dijkstra[V][M][5a][5], geb. te Munnekezijl [Nld] op 5 aug 1792, ged. te Burum c.a. op 2 sep 1792, ovl. (65 jaar oud) te Kollum [Nld] op 31 dec 1857. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  5a.  Albert Sybrens[V][M], geb. te Kollumerland c.a. op 12 mrt 1817, ovl. (69 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 6 okt 1886. 
  5b.  Grietje Sijbrens[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2], geb. te Oudwoude [Nld] op 11 jan 1830, ovl. (67 jaar oud) te Driesum [Nld] op 27 feb 1897, zie 5

12.  Hendrik Johannes Veenstra[V][M][6], tr. op 11 apr 1824 met 

13.  Jitske Sytzes Ros[V][M][6]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  6.  Klaas Hendriks[V][M][3], geb. circa 1853, zie 6

14.  Marten Pieters Woudstra[V][M][7], tr. (Romkje 23 jaar oud) op 5 mrt 1843 met 

15.  Romkje Hendriks van der GaliŽn[V][M][7], geb. te Akkerwoude op 13 jun 1819, ovl. (68 jaar oud) te Rinsumageest [Nld] op 2 mei 1888. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  7.  Lieuwkje Martens[V][M][3], geb. circa 1853, zie 7

Generatie V

16.   Henricus Adrianus Raap[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Leeuwarden [Nld] op 26 jul 1756, ged. te Leeuwarden [Nld] op 27 jul 1757, gezworen klerk "deser deele" (1787), secretaris van Dantumadeel, 2 Wonende: 1757: Leeuwarden; 1787, 1810, 1811, 1815, 1826: Dantumawoude, ovl. (70 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 15 sep 1826 15.00 in huis nr. 67, begr. 1, tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 7 jan 1787 met 

17.   Rinske Doekes Ringnalda[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Bergum [Nld], ged. te Bergum [Nld] op 4 apr 1760, 2 Wonende: 1760: Bergum; 1787, 1810, 1815, 1826: Dantumawoude, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 4 sep 1826 14.00 in huis nr. 67, begr. 2
 1811: Raap, Dantumawoude, Mairie Dantumawoude, fol. 11. 
 TIE S31 121. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  8a.  Adrianus Floris Henricus[V][M][4a][4], geb. te Dantumawoude [Nld] op 19 apr 1789, ovl. (86 jaar oud) te Driesum [Nld] op 26 nov 1875, zie 8
  8b.  Baukje Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 3 jan 1792, ged. te Dantumawoude c.a. op 22 jan 1792, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude. 
  8c.  Rinske Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 25 jan 1794, ged. te Dantumawoude c.a. op 16 feb 1794, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude, ovl. (34 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 2 sep 1828. 
  8d.  Tjitske Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 27 jan 1796, ged. te Dantumawoude c.a. op 7 feb 1796, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude. 
  8e.  Sijbrigje Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 22 jun 1798, ged. te Dantumawoude c.a. op 15 jul 1798, 2 Wonende: 1811: Dantumawoude. 
  8f.  Doeke Henricus[V][M], geb. te Dantumawoude [Nld] op 9 jul 1800, ged. te Dantumawoude c.a. op 23 jul 1800, kastelein, landbouwer, 2 Wonende: 1801, 1811, 1826, 1832, 1834, 1859: Dantumawoude, ovl. (80 jaar oud) te Dantumadeel op 7 sep 1880. 
   Hij heeft voldaan aan de verplichtingen t.a.v. de Nationale Militie. 

18.  Albert Roelofs Dantuma[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Wouterswoude [Nld] op 1 apr 1767, ged. te Driesum [Nld] op 2 mei 1802 op belijdenis, landbouwer, 2 Wonende: 1767, 1811: Wouterswoude, ovl. (57 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 2 mei 1824, tr. (resp. 24 en ongeveer 19 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 8 mei 1791 met 

19.  Gertje Sygers[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Dantumawoude [Nld], ged. te Dantumawoude [Nld] op 29 nov 1771, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 21 sep 1809. 
 1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 67. In 1798 huurder op Wouterswoude stem 2 (kad. B 130, 131; kerkeplaats van Driesum en Wouterswoude), de erven nog in 1832; zijn erven zelf op Wouterswoude stem 8. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  9a.  Saapke Alberts[V][M][4a][4], geb. te Wouterswoude [Nld] op 24 jan 1793, ovl. (70 jaar oud) te Driesum [Nld] op 15 feb 1863, zie 9
  9b.  Roelof Alberts[V][M], geb. circa 1797, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 
  9c.  Sieger Alberts[V][M], geb. circa 1802, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 
  9d.  Antje Alberts[V][M], geb. circa 1805, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 
  9e.  Klaas Alberts[V][M], geb. circa 1808, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude. 

20.  Albert Sybrens[V][M][10][10b], 2 Wonende: 1791: Kollum, ovl. te Kollum [Nld] op 13 jan 1794, tr. (Martje ongeveer 28 jaar oud) te Kollum [Nld] op 27 mrt 1791 met 

21.  Martje Brands Wynius[V][M][10][10b][10c], geb. circa 1763, 2 Wonende: 1791: Kollum, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Burum [Nld] op 13 feb 1829, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Burum [Nld] op 1 feb 1789 met Aldert Wybes[10c]. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (ongeveer 43 jaar oud) (3) te Burum [Nld] op 26 okt 1806 met Durk Gerrits de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  10a.  Sybren Alberts de Vries[V][M][5a][5], geb. te Kollum [Nld] op 27 nov 1791, ovl. (59 jaar oud) te Kollum [Nld] op 3 okt 1851, zie 10
  10b.  Grietje Alberts[V][M], geb. te Kollum [Nld] op 26 aug 1794, ged. te Kollum [Nld] op 14 sep 1794. 
  Martje Brands Wynius, tr. (3) met Durk Gerrits de Vries, tr. (1) met Aldert Wybes
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  10c.  Wybe Alderts de Vries[M], geb. te Burum [Nld] op 10 dec 1790, ovl. (26 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 5 jan 1817. 

22.  Jacob Jacobs Dijkstra[V][M][11a][11][11c][11d][11e][11f][11g][11h][11i], geb. circa 1766, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum op 17 mrt 1825, tr. (resp. ongeveer 38 en 22 jaar oud) (2) te Burum [Nld] op 26 dec 1804 met Jetske Lubberts van der Laan[11f][11g][11h][11i], dr. van Lubbert Heertzes en Tjitske Jelkes, geb. te Kollum [Nld] op 22 apr 1782, ovl. (50 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum op 10 feb 1833. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Engwierum [Nld] op 28 mrt 1790 met 

23.  Aaltje Jeltes[V][M][11a][11][11c][11d][11e], geb. circa 1765, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum circa 1804. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  11a.  Aukje Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 1 jan 1791, ged. te Burum c.a. op 13 feb 1791. 
  11b.  Tietje Jacobs[V][M][5a][5], geb. te Munnekezijl [Nld] op 5 aug 1792, ovl. (65 jaar oud) te Kollum [Nld] op 31 dec 1857, zie 11
  11c.  Bortjen Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 2 jan 1795, ged. te Burum c.a. op 1 feb 1795. 
   Kollum, notaris L. Faber. Inv. nr. 070007 repertoire nr. 760 d.d. 10 februari 1817. Koopcontract. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum. - Bordzen Jacobs Dijkstra, gehuwd met Elze Jans Kiestra te Niezijl als verkoper; koopsom fl. 800. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum - Elze Jans Kiestra, gehuwd met Bordzen Jacobs Dijkstra te Niezijl als verkoper; koopsom fl. 800. Betreft de koop van grasland te Kollum en Burum. - Jacob Jacobs Dijkstra te Nieuw-Kruisland als koper; koopsom fl. 800. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum - Sybren Alberts de Vries, gehuwd met Tyttje Jacobs Dijkstra te Westergeest als verkoper; koopsom fl. 800. Betreft de verkoop van grasland te Kollum en Burum - Tyttje Jacobs Dijkstra, gehuwd met Sybren Alberts de Vries te Westergeest als verkoper; koopsom fl. 800. 
  11d.  Jacob Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 24 feb 1798, ged. te Burum c.a. op 4 mrt 1798, landbouwer, assessor, ovl. (60 jaar oud) te Westergeest [Nld] op 23 feb 1859. 
  11e.  Jelte Jacobs[V][M], geb. te Munnekezijl [Nld] op 2 jun 1802, ged. te Burum c.a. op 27 jun 1802. 
  Jacob Jacobs Dijkstra, tr. (2) met Jetske Lubberts van der Laan
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  11f.  Tjitske Jacobs[V], geb. te Munnekezijl [Nld] op 25 feb 1806, ged. te Burum c.a. op 23 mrt 1806. 
  11g.  Antje Jacobs[V], geb. te Munnekezijl [Nld] op 30 dec 1808, ged. te Burum c.a. op 25 jan 1809, ovl. (69 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 21 nov 1878. 
  11h.  Aafke Jacobs[V], geb. te Munnekezijl [Nld] op 23 jul 1810, ged. te Burum c.a. op 12 aug 1810, ovl. (43 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 31 mei 1854. 
  11i.  Heertje Jacobs[V], geb. te Burum [Nld] op 24 dec 1812. 

24.  Johannes Veenstra[12], relatie met 

25.  Antje Mients[12]
 Uit deze relatie een zoon: 
  12.  Hendrik Johannes[V][M][6], zie 12

26.  Sytze Haans Ros[13a][13], relatie met 

27.  Aaltje Sybrens Plantinga[13a][13]
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  13a.  Aaltje Sytzes[V][M], geb. te Murmerwoude [Nld] circa 1806, dienstmeid, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Akkerwoude op 29 jan 1887. 
  13b.  Jitske Sytzes[V][M][6], zie 13

28.  Pieter Woudstra[14], relatie met 

29.  Tetje Lieuwes Plantinga[14]
 Uit deze relatie een zoon: 
  14.  Marten Pieters[V][M][7], zie 14

30.  Hendrik Sybes van der GaliŽn[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Akkerwoude op 9 mei 1778, ged. te Akkerwoude op 31 mei 1778, arbeider, ovl. (52 jaar oud) te Akkerwoude op 31 aug 1830, tr. (resp. 35 en ongeveer 21 jaar oud) te Dantumadeel op 8 sep 1813 met 

31.  Martjen Deddes Wiersma[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Wouterswoude [Nld] circa 1792, dienstmeid, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Akkerwoude op 2 mrt 1870. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  15a.  Geeske Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 29 dec 1813, ovl. (24 jaar oud) te Akkerwoude op 24 mei 1838. 
   Ongehuwd. 
  15b.  Antje Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 31 aug 1815, ovl. (44 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 6 jun 1860. 
  15c.  Dieuwke Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 18 mrt 1817, ovl. (72 jaar oud) te Akkerwoude op 8 mrt 1890. 
  15d.  Romkje Hendriks[V][M][7], geb. te Akkerwoude op 13 jun 1819, ovl. (68 jaar oud) te Rinsumageest [Nld] op 2 mei 1888, zie 15
  15e.  Detje Hendriks[V][M], geb. te Akkerwoude op 3 apr 1822, ovl. (49 jaar oud) te Akkerwoude op 20 jun 1871. 

Generatie VI

32.  Adrianus Floris Raap[16], geb. te Amsterdam [Nld] DNA heeft uitgewezen dat Adrianus de zoon moet zijn van Floris (en Henriette de dienstmeid), Hij heeft een jongere zus Sophia, onder gelijke omstandigheden geboren. Zie Raaprem.nl op 7 feb 1709, ged. te Amsterdam [Nld] op 8 feb 1709, pruikenmaker, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [Nld] op 24 sep 1797, tr. (43 jaar oud) te Leeuwarden [Nld] op 14 mei 1752 met 

33.  Rinske Sybrens Faber[16]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  16.   Henricus Adrianus[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Leeuwarden [Nld] op 26 jul 1756, ovl. (70 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 15 sep 1826, begr. 1, zie 16

34.  Doeke Sjoerds[17a][17b][17c][17d][17e][17], geb. te Bergum [Nld] op 9 nov 1725, kleermaker, 2 Wonende: 1725, 1746: Bergum, otr. (20 jaar oud) te Bergum [Nld] op 5 jun 1746 met 

35.  Baukje Linses[17a][17b][17c][17d][17e][17], 2 Wonende: 1746: Bergum. 
 Quotisatie 1749: een kleermaker, kan de cost wel winnen, 4+1, 24-0. 
 Uit deze relatie 6 kinderen: 
  17a.  Sjoerd Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 13 nov 1746. 
  17b.  Sjoerd Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 31 mrt 1748, mr. kleermaker, 2 Wonende: 1748, 1774: Bergum, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Bergum [Nld] circa 1794. 
   S26 392 (31-10-1793). 
  17c.  Linse Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 14 nov 1749. 
  17d.  Rinse Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 13 mrt 1757. 
  17e.  Meint Doekes[V][M], ged. te Bergum [Nld] op 13 mrt 1757. 
  17f.   Rinske Doekes Ringnalda[V][M][8][8b][8c][8d][8e][8f], geb. te Bergum [Nld], ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 4 sep 1826, begr. 2, zie 17

36.  Roelof Pieters[18a][18b][18c][18d][18e][18], geb. te Driesum [Nld] in mei 1724, ged. doopsgezind te Dantumawoude [Nld] op 13 mei 1747 Hij was lekeprediker, boer, 2 Wonende: 1724: Driesum; 1755: Murmerwoude; Hardegarijp; 1796: Wouterswoude, ovl. (71 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 10 mrt 1796, tr. (resp. 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 12 jan 1755 met 

37.  Antje Sjoerds[18a][18b][18c][18d][18e][18], geb. circa 1735, ged. doopsgezind te Murmerwoude [Nld] op 29 mei 1756, 2 Wonende: 1755: Murmerwoude; 1757-1766: Hardegarijp, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 26 jun 1801. 
 Floreenkohier: 1758 gebruiker stem 1 te Hardegarijp, is Gaastmaburen stem 4 (125 pdm); speciekohier: 1757 van Murmerwoude naar Hardegarijp 1; 1766 naar Wouterswoude; 1768-1788 op Wouterswoude stem 8; 1768 ook stem 5; 1778 stem 9 Wouterswoude; crim sent. 275 d.d. 07-12-1789. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  18a.  Trijntje Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] circa 1756, 2 Wonende: 1784: Wouterswoude, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 17 sep 1826. 
  18b.  Pieter Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] in aug 1758, voerman, boer, 2 Wonende: Akkerwoude; 1787, 1811: Wouterswoude, ovl. (66 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 6 mei 1825. 
   1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 66. Hij was in 1802 voogd over de wezen van schoonzuster Jits Sygers en Evert Jilles. 
  18c.  Antje Roelofs Dantuma[V][M], geb. in 1917, ovl. te Rinsumageest [Nld] op 1 jan 1809. 
  18d.   Meindert Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 2 apr 1764, ged. te Dantumawoude [Nld] op 29 apr 1810 op belijdenis, landbouwer, 2 Wonende: 1764, 1811, 1822: Wouterswoude, ovl. (58 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 2 mei 1822 13.00 nalatende 7 kinderen, begr. 3
   1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 67. Hij werd in 1798 beboet voor f. 150 na het Kollumer Oproer. In 1798 gebruiker van plaats Wouterswoude stem 1; in 1818 op Wouterswoude stem 10, B227, en stem 12, B214. 
  18e.  Sjoerd Roelofs Dantuma[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] in dec 1766, arbeider, 2 Wonende: 1811: Wouterswoude, ovl. (46 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 6 okt 1813. 
   Ongehuwd. 1811: Dantuma, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 67. 
  18f.  Albert Roelofs Dantuma[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Wouterswoude [Nld] op 1 apr 1767, ovl. (57 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 2 mei 1824, zie 18

38.  Syger Klases[19a][19b][19c][19d][19e][19f][19][19h][19i][19j][19k], ged. te Dantumawoude c.a. op 9 okt 1735, boer, 2 Wonende: 1759: Wouterswoude, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Dantumawoude [Nld] op 19 jun 1759 met 

39.  Saapke Sytses[19a][19b][19c][19d][19e][19f][19][19h][19i][19j][19k], 2 Wonende: 1759: Wouterswoude. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  19a.  Jitske Sygers[V][M], ged. te Wouterswoude [Nld] op 31 aug 1760, landbouwerse, 2 Wonende: 1788: Wouterswoude; 1815: Driesum, ovl. (minstens 50 jaar oud) na 1811. 
   1811: Van der Wiel, Driesum, Mairie Veenwouden, fol. 113 (voor de kinderen). 
  19b.  Sijtse Sygers[V][M], ged. te Driesum [Nld] op 12 apr 1762. 
  19c.  Klaas Sygers[V][M], ged. te Driesum [Nld] op 29 jan 1764. 
  19d.  Sijtse Sygers[V][M], ged. te Driesum [Nld] op 12 mei 1765. 
  19e.  Tjitske Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld], ged. te Driesum [Nld] op 15 nov 1767, boerin, 2 Wonende: 1787: Wouterswoude, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 1 nov 1851. 
   Zij boerde in 1832 op Wouterswoude stem 9. 
  19f.  Klaas Sygers[V][M], ged. te Dantumawoude [Nld] op 8 sep 1769. 
  19g.  Gertje Sygers[V][M][9][9b][9c][9d][9e], geb. te Dantumawoude [Nld], ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 21 sep 1809, zie 19
  19h.  Sijtse Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 9 okt 1773, ged. te Dantumawoude [Nld] op 24 okt 1773. 
  19i.  Hettje Sygers Brandsma[V][M] Hiltje, geb. te Wouterswoude [Nld] op 19 dec 1775, ged. te Driesum [Nld] op 26 dec 1775, arbeidster, 2 Wonende: 1817, 1829 (nr. 47a), 1830, 1837: Wouterswoude, ovl. (68 jaar oud) te Wouterswoude [Nld] op 21 mei 1844. 
  19j.  Klaas Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 22 mrt 1778, ged. te Dantumawoude [Nld] op 8 apr 1778. 
  19k.  Sijtse Sygers[V][M], geb. te Wouterswoude [Nld] op 5 okt 1780, ged. te Dantumawoude [Nld] op 22 okt 1780. 

40.  Sybren Rintjes[20], tr. te Kollum [Nld] op 2 dec 1753 met 

41.  Sjoukjen Gerrits[20]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  20.  Albert Sybrens[V][M][10][10b], ovl. te Kollum [Nld] op 13 jan 1794, zie 20

42.  Brandt Hendriks[21a][21][21c][21d][21e], geb. circa 1724, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Kollum [Nld] circa 1780, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 28 jaar oud) te Kollum [Nld] op 15 nov 1761 met 

43.  Grietje Jans Hollander[21a][21][21c][21d][21e], geb. te Burum [Nld] circa 1733, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Augsbuurt [Nld] op 21 okt 1814. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  21a.  Baukje Brands[V][M], geb. circa 1759, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Burum [Nld] in nov 1792. 
  21b.  Martje Brands Wynius[V][M][10][10b][10c], geb. circa 1763, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Burum [Nld] op 13 feb 1829, zie 21
  21c.   Hendrik Brands Wynius[V][M], geb. te Kollum [Nld] in feb 1765, ovl. (70 jaar oud) te Buitenpost [Nld] op 7 jan 1836, begr. 4
   Ongehuwd. 
  21d.  Jantje Brands[V][M], geb. te Kollum [Nld] circa 1767, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Munnekezijl [Nld] op 24 jun 1825. 
  21e.  Jan Brands Wynius[V][M], geb. circa 1771, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kollumerland c.a. op 9 jul 1843. 

44.  Jacob Jeppes[22], geb. circa 1730, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Lioessens [Nld] op 9 nov 1755 met 

45.  Reinuw Jacobs[22]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  22.  Jacob Jacobs Dijkstra[V][M][11a][11][11c][11d][11e][11f][11g][11h][11i], geb. circa 1766, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum op 17 mrt 1825, zie 22

46.  Jelte Douwes[23a][23][23c], ovl. voor 1781, tr. (Bortjen ongeveer 25 jaar oud) circa 1765 met 

47.  Bortjen Jans[23a][23][23c][23d], geb. circa 1740, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Ee [Nld] op 29 feb 1812, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Engwierum [Nld] op 2 jan 1785 met Melle Roelofs Binnema[23d], geb. circa 1755, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Oostdongeradeel op 14 sep 1836. Uit dit huwelijk een dochter. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  23a.  Sijke Jeltes Holwerda[V][M], geb. circa 1765. 
  23b.  Aaltje Jeltes[V][M][11a][11][11c][11d][11e], geb. circa 1765, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Nieuwkruisland onder Burum circa 1804, zie 23
  23c.  Jelkje Jeltes[V][M], geb. te Engwierum [Nld] op 27 okt 1780. 
  Bortjen Jans, tr. (2) met Melle Roelofs Binnema
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  23d.  Antje Melles Bennema[M], geb. te Engwierum [Nld] op 21 okt 1785, ovl. (83 jaar oud) te Oostdongeradeel op 20 okt 1869. 

60.  Sybe Sjoerds Gaalje[30a][30b][30c][30], geb. te Murmerwoude [Nld] circa 1744, dagloner, rietdorser, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Akkerwoude op 5 jan 1823, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Murmerwoude [Nld] op 8 mei 1768 met 

61.  Geeske Hendriks[30a][30b][30c][30], geb. te Akkerwoude circa 1737, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Akkerwoude op 19 feb 1826. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  30a.  Sjoerd Sybes van der GaliŽn[V][M], geb. te Akkerwoude op 9 okt 1770, ged. te Akkerwoude op 2 dec 1770, arbeider, ovl. (84 jaar oud) te Akkerwoude op 11 mrt 1855. 
  30b.  Romkje Sybes van der GaliŽn[V][M], geb. te Akkerwoude op 25 apr 1773, ged. te Akkerwoude op 23 mei 1773, ovl. (74 jaar oud) te Akkerwoude op 18 mrt 1848. 
  30c.  Dieuke Sybes van der GaliŽn[V][M], geb. te Akkerwoude op 27 jan 1776, ged. te Akkerwoude op 3 mrt 1776. 
  30d.  Hendrik Sybes van der GaliŽn[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Akkerwoude op 9 mei 1778, ovl. (52 jaar oud) te Akkerwoude op 31 aug 1830, zie 30

62.  Dedde Tjibbes Wiersma[31], relatie met 

63.  Antje Lieuwes Nieuwenhuis[31]
 Uit deze relatie een dochter: 
  31.  Martjen Deddes[V][M][15a][15b][15c][15][15e], geb. te Wouterswoude [Nld] circa 1792, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Akkerwoude op 2 mrt 1870, zie 31


Bronnen:

1. Dantumadeel (SO31), Type: Algemene bron, 

2. Dantumadeel (SO32), Type: Algemene bron, 

3. Dantumadeel (SO16), Type: Algemene bron, 

4. Achtkarspelen (SO39), Type: Algemene bron,