1664 Friesland Maps
Home Friesland 1664 Schotanus Maps 1718 Schotanus Maps old Friesland maps Vintage Africa maps Southern Africa Maps Holy Land Maps Bladmuziek / Sheetmusic Genealogy
Friese grietenij landkaarten van Bernardus Schotanus 1664 / Friesland 'county' maps 1664

Tresoar - kopie van de 1664 Atlas - Chronijk van de heerlijkheid Frieslandt (1664)


Grietenij kaarten / maps of Old Frieslandt uit 'Beschrijvinge van Frieslandt' (Christianus Schotanus, uitgave 1664, p184)


100 Friese Dorpsschimpnamen / 100 Frisian Village Nicknames (MS-Excel)

Achtkerspelen

Aengwerden

BaerderaDeel

Barradeel

DantumaDeel

Doneradeel West

Dongeradeel Oost

Doniawerstal

FerwerderaDeel

FranekerDeel

Gaesterlandt

Hasscherlandt

Hemelum

Hennaarderadeel

Het Bildt

Kollumerland

Leeuwarderadeel

LemsterLandt

Menaldemadeel

Opsterlandt

YdaerderaDeel

OostStellingwerf

Rauwerderhem

Rauwereradeel

Stellingwerf

Schoterlandt

Tzietzercksteradeel

Utingeradeel

Wymbritzeradeel

SevenWolden

Oostergoa

Real Time Web Analytics

Clicky