Home Gezin Joop en Mieke Friesland Fries / Frisian Friesland maps Africa Maps Angola genealogy SheetmusicSHEETMUSIC

Links to Family Trees

Home

Schotanus Stamboom

Raap Stamboom

de Bert Stamboom

van Heiningen StamboomAll Schotanus branches - North America


Stamboominformatie - Our Genealogy page

Schotanus, Raap, de Bert, van HeiningenOorsprong van de Beer (of soms St Bernardhond) op Schotanus wapen: voorvader Baernd Gabbes *1462, hopman Grote Berend, gesneuveld (verdronken) 1496 op het Slotermeer in de strijd tegen de Saksers: "de Friese vrijheid ging ten onder"

Source of the Bear (or St Bernard) on the Schotanus family seal: the name of patriarch Baernd Gabbes *1462, aka captain 'Great' Berend, died (drowned) in 1496 in the Slotermeer fighting off the Saxons under Nitrid Fox: "Friesian liberty went under"
***NEW*** alle 1500-1750 Schotanus a Sterringa takken (MS-Excel)

Early 1500-1750 Schotanus family branches in MS Excel

Een geslacht van professoren/rectoren (10) en predikanten (40), en vele artsen, burgemeesters en schooldienaren

Professions included: 40 preachers, many university professors, doctors, mayors and educatorsDownload all North American branches of the Schotanus Family (MS-Excel)

Four branches of US Schotani:

1) Iowa-1

2) Massachussets, Illinois, Michigan, Canada

3) New Jersey, Georgia, Florida

4) Iowa, South Dakota, California


Schotanus name distribution

Bezoek / visit Schotanus Stichting web site, find or add your name


Friese grietenij kaarten van Bernardus Schotanus van 1664 , 1718 en

diverse Friesland kaarten van 1500 - 1800


Heraldiek: oorsprong van naam/wapen Schotanus 1

Heraldiek: oorsprong van naam/wapen Schotanus 2

de Friese vlag en Schotanus / short history of the Friesian flagOorsprong van de naam (Oude)Schoot en Schoterland


het dorp (Oude)Schoot

Etymologie van het woord Schoot - skauta (zeeboezem of baai, verhoogde zandrug / bay, elevated sand ridge near water or swamp)

Betekenis/meaning 'Schotanus': 'komende van' Schoot /

English: 'from' Schoot

Lat.adj. betekent ook 'oud': 'Olde Schoot' (possible wordplay on the 'Old town of Schoot', built before Nieuweschoot around 1400AD)

Betekenis van / meaning of Steringa: van / from Stavoren (named 'Starum' in Frisian): Starum-inga = Staringa = Ster(r)inga = from Stavoren. Likewise ' Sterringa' combines the Latin 'ab' = 'from', with 'Sterringa' ('from Starum'), so ' Sterringa' = 'from (Latin) from (Frisian) Starum (Stavoren)'
*****************************************************************


650 jaar Stamboom Schotanus, Friesland


"Schotanus" Excel overzicht / overview

Schotanus fotos

Predikanten en schooldienaren

Preachers and teachers


*****************************************************************


600 jaar Stamboom Raap, Zuid en Noord Holland, Friesland

"Raap" Excel overzicht (naar Karel de Grote) / overview (to Charlemagne)

Voorouders Adriaan Pietersz Raap Vlaardingen voor 1500 uit Ons Voorgeslacht


Verslag van Voetreis van Adriaan Pietersz Raap (1556 - 1647) naar Spanje (1576-78):

Register van Memorie van Adriaan Pietersz Raap

Raap fotos

Koopmannen en bestuurders

Merchantmen and administrators


*****************************************************************


The story of the Huguenots

400 jaar Stamboom de Bert, Zeeland (via West (Frans) Vlaanderen)

"Janneke de Bert" Excel overzicht (naar Karel de Grote/KdG) / overview (to Charlemagne)

West Vlaanderen / West Flanders list of Dutch names after French occupation

Hi-Res Kaarten van / Maps of West Vlaanderen (later Frans/French)

Saksische plaatsnamen in Frankrijk / Saxon Patronymic Villages in France (Taylor)


aanverwant "van Houte" Excel overzicht / overview

de Hullu stamboom vanaf ca 1600 - 1900, pdf 3MB / de Hullu overview

een eeuw 'van Heiningen - de Bert' foto's / a century of photos


Hugenoten en boeren

Huguenots and farmers


*****************************************************************


650 jaar Stamboom van Heiningen, Zuid Holland

"Jan van Heiningen" Excel stamboom overzicht / overview

een eeuw 'van Heiningen - de Bert' foto's / a century of photos


Schippers en scheepsbouwers

Skippers and shipbuilders


Opa Jan van Heiningen scheepstekenaar / Grandpa's shipbuilding days*****************************************************************Version Mar17

Real Time Web Analytics

Clicky